Nummõr' 64
Märdikuu 23. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Murõ lihaeläjidega
 •  
 • Tulõ nuuri mõttõtalus
 •  
 • Matusõmõts võeti maaha
 •  
 • Tandsuklubi sai huu sisse
 • Elo
   
 • «Kama» käänd bussiruuli
 •  
 • Tsoorun käü potitegu nigu üts´ matsna
 • Märgotus
   
 • Eichenbaumi Külli: võro kiil´om saanu kiräkeeles
 •  
 • Lugõmist inämb pelädä-i
 • Kirä
  Aholämmi
  Kagahiiq
  Perämäne külg
   
   
   
  Lustilidsõ puul´päävä õdagu
   
  Mi perren omma oodõdu puul'päävä, sis tulõva latsõ ja latsõlatsõ maalõ. Pääle sanna om Uma Lehe lugõmistunn'.

  Üts' lugõ kõvastõ ette ja tõsõ kullõsõ. Algusõn ma pidi iks peris pall'o tõlk'ma, a põrõhõlla saava nä esi piaaigu kõgõst aru. A tarõ om lehte lukõn iks naaru ja nall'a täüs. Väega pall'u nall'a tekk' mi perrele «Hiiresita»-sahvti retsept'. Aituma Uma Lehe tegijile kõiki mi perre inemiisi puult!

  Kruusamäe Maimu, võrokõnõ Harjumaalt
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Talvõkõsõlõ*
   
  Maq Sinnu kallis piä,
  muq talvõkõnõ hää.
  Om hõpõ taivan, hõpõ maan
  ja egän lumõhelben.
  Kyik' puuq Saq olõt valgõs tennüq,
  tõistmuudu tsirguq teeväq hellü.
  Ja ku päiv viil taivast näütäs,
  sys ilm lüü hinnäst läük'väs.
  Ei olõkiq muud hingel vaia,
  ku saas taad illu viil kaiaq.

  Trummi Riina, võrokõnõ Villändist
  * luulõtus om vahtsõn kiräviisin
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Egä ma ei päse, piä nüüd kipõlt opma nakkama!

  Vahtsõnõ Võro liinapää Eenmaa Ivi lupa võro keele selges saia (PM)
   
     
   Uma Lehe sõbõr!