Nummõr' 197
Vahtsõaastakuu 12. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Lõõdsakeskus Põlva
 • Uudissõ
   
 • Võrokõisi tsõõriklaud tulõ Karilatsin
 •  
 • Umma Pitto lätt pia 2500 lauljat
 •  
 • Lauluproovi «Naisilõ nurmõst» ja «Miihile mõtsast»
 •  
 • Moostehe rahvamuusikat tegemä!
 •  
 • Noorõ pidävä perimüskultuurist
 •  
 • 23. «Mino Võromaa» võistlus koolinuurilõ
 • Elo
   
 • Üte üü katõ katsigu saiva 15
 •  
 • Luminõ pildioppus Aderi Arnega
 •  
 • Põlva noorõ lauli vällä põh’avalgusõ tsähvi
 • Märgotus
   
 • Ruitlasõ Olavi: elämi üle Ansipi, Savisaarõ ja ka Padari valitsusõ
 •  
 • Võromaal olõt vaba
 • Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Lauluproovi «Naisilõ nurmõst» ja «Miihile mõtsast»
   
  Märdikuun naati pääle Uma Pido laulupruuvõga noilõ miihile ja naisilõ, kiä egäpäävätselt laulman ei käü. Kooni Uma Pidoni (29.05. 2010) saias kokko üts kõrd kuun, opitas är miihi-, naisi- ja ütiskuurõ laulu.

  Ka viil kolmandahe laulupruuvi oodõtas kõiki, kinkal om lauluhellü, noodi perrä laulmisõ mõistminõ olõ-i tähtsä.

  Naasõ har’otasõ eräle Põlvan ja Võrol. Põlvan vidävä laulupruuvõ Põlva naisikoori Mai dirigent Tammeoro Saidi ja Võrol naisikoori Kannel dirigendi Ilvese Helga ja Aropi Erja. Võro naisi vahtsõaastakuu kokkosaaminõ oll’ 11.01 är, Põlva kultuurikeskusõn saias kokko tõsõpäävä, 19. vahtsõaastakuu pääväl kell 18.

  Miihi laulmist võtt iist Määri Andres, mehe saava kokko Võro ja Põlva vaihel Vana-Koiola rahvamajan pühäpäävä, 17. vahtsõaastakuul kell 16.

  Nii naisi ku miihi vahtsõ, radokuu kokkosaamisõ andas teedä proovin, kuulutõdas Uma Pido kodolehe pääl www.umapido.ee ja Uman Lehen. Teedüs Tammeoru Saidi käest tel 509 7391, Ilvese Helga käest tel 528 3549, Määri Andrese käest tel 528 4859.


  Uma Pido kõrraldaja

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!