Nummõr' 64
Märdikuu 23. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Murõ lihaeläjidega
 •  
 • Tulõ nuuri mõttõtalus
 •  
 • Matusõmõts võeti maaha
 •  
 • Tandsuklubi sai huu sisse
 • Elo
   
 • «Kama» käänd bussiruuli
 •  
 • Tsoorun käü potitegu nigu üts´ matsna
 • Märgotus
   
 • Eichenbaumi Külli: võro kiil´om saanu kiräkeeles
 •  
 • Lugõmist inämb pelädä-i
 • Kirä
  Aholämmi
  Kagahiiq
  Perämäne külg
   
   
   
  Tandsuklubi sai huu sisse
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
     
   «Ma jäi alostusõga rahulõ, es´ki väega,» ütles Võro Muusigakooli direktri Roose Celia, kiä kutsõ 11. märdikuu pääväl edimäst kõrda kokko Võro tandsuklubi.

  Tandsukluppi tull' rahvatandsõ tands'ma ja rahvalaulõ laulma paar'kümmend inemist. «Mullõ väega miildü, et oll' egäsugutsit ja egän vannusõn inemiisi, ka latsi,» kitt Roose Celia.

  Mille tä võtsõ tandsuklubi vidämise hindä pääle? «Esi taha tandsi!» muheles Celia
  Roose Celia kuts huviliidsi Võro tandsukluppi. ja ütles, et om inne säänestmuudu tandsuklupõ man as'alinõ olnu Tal'nan ja Villändin.
   
  Celia sõnnu perrä om tandsuklubi sääne kotus, kon egäüts' saa tandsi nii, nigu timäle sobis. «Ku kõnõldas rahvatandsõst, mõtõldas inämbüisi rahvatandsurühmi ja tandsupido pääle,» kõnõlõs tä. «A taa tands'misõ vorm' arvõsta-i väega pall'o inemisega.

  Tandsuklubin otsimi egäleütele umma ja loomulikku.»
   
  Tandsuklubin tandsitas nii võro ku tõisi rahvidõ rahvatandsõ, mink sammu ja rütm' mi rahvalõ sobissõ. Lauldas vannu Võromaa regilaulõ.

  «Väega lahe olõminõ oll',» kitt tandsuklupi Võro Kandlõ kultuurimaja rahvakultuurijuht' Jansonsi Silvi, kiä kah tands'ma tull'. «Tuu oll' miildüv üllätüs, et kokko tull' pall'o vahtsit inemiisi, kedä olõ-i inne kultuuriüritüisil nännü.»

  Celia ütles, et Võro tandsuklubist võissi saia esimuudu klubi, kohe tulõva inemise tands'ma, laulma ja juttu ajama. Tä luut egä kõrd kutsu kohalõ ka mõnõ põnõva rahvapillimängjä. «Järgmine kogonõminõ tulõ 9. joulukuu pääväl ja sis mäng' meile lõõtsa Noormaa Tarmo, kiä om esi ka Võromaa poiss',» kõnõlõs Celia.

  Võrolõ tandsukluppi võiva tulla kõik' huvilidsõ, erälde massu tuu iist ei küstä. «Meil om sääne kommõ, et lasõmi kaabu ringi käümä ja egäüts' pand sinnä veidükese rahha pillimiihi sõidurahas,» seletäs Celia. «Ja ku mõnõl aigu om, võissi kütsä mõnõ piiragu ütenvõtmisõs!»

  Huvilidsõ omma oodõdu Võrolõ tandsuklubi tõsõlõ kokkosaamisõlõ 9. joulukuu pääväl kell 19.00 Võro Instituudi edimädse kõrra saali (Tartu uulits 48, spordikoolist üts' maja järve poolõ).
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Egä ma ei päse, piä nüüd kipõlt opma nakkama!

  Vahtsõnõ Võro liinapää Eenmaa Ivi lupa võro keele selges saia (PM)
   
     
   Uma Lehe sõbõr!