Nummõr' 51
Lehekuu 25. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Näputüüga leibä tiinmä?
 • Uudissõ
   
 • Vana-ao laat uut laadulisi
 •  
 • Virma ragosi Põlva lähkül ristipuid
 •  
 • Külm tekk’ marjulõ kurja
 •  
 • Lõkõril vahtsõnõ plaat’
 •  
 • Konkurss’ nall’anõnnolõ
 • Elo
   
 • Kobras paugut’ ja palot’ mõtsa
 •  
 • Tsäimajan saa süvvä suulliimi ja porovigupiirakit
 • Märgotus
   
 • Võromaalõ om nuuri vaia
 •  
 • Riitsaari Evar: oll’ sääne tunnõ, et tulõ kodo tulla
 • Kirä
  Kagahii
  Esimuudu
  Perämäne külg
  Vana-ao laat uut laadulisi
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
  Tulõvadsõl pühäpääväl (30.05) uut käsitüü-ütistü «Esi» kõiki huviliidsi Võrolõ Katariina kerigu ette tõsõlõ Keriguplatsi laadulõ vanaaolist kauplõmist kaema, käsitüüd, aia- ja põllukraami ostma.

  «Seo keväjä tahassi veid’okõsõ miilde tulõta, määne oll’ Võromaa elo 1950-ndil,» kõnõlõs Suurmanni Aino, kiä kõrraldas Keriguplatsi laata tõist aastat. Tä ütles, et plaanin om tetä erälde lett kaubust, midä inemise 50 aastat tagasi inämb osta himosti. Viil saava laadulisõ tetä 1950. aastidõ virgutusvõimlõmist ja tandsi sis moodun olnuid selts’kunnatandsõ. Õdagu kaias tuust aost peri dokvilme Võromaast ja seo kandi inemiisist.
   
   «Nii mõnigi inemine saa vilme kaiõn häädmiilt tunda, ku nuur’ ja illos näkk’ vällä imä vai naabrimemm,» lupa Suurmanni Aino. «Vanõmba inemise nägevä kimmäle pall’o tutvit n’akõ.» Nigu ka minevaasta, müvväs Keriguplatsi laadul õnnõ umma ja hääd kraami, Poola pulstõ müüjä olõ-i taha oodõdu.
     
  A esitettü kraami pakjil soovitas Suurmanni Aino kimmäle viil «Esi» käsitüü-ütistüga ühendüst võtta, müügikotussit jakkus. Laata nakkas juht’ma tunnõt Urvastõ kirämiis’ Contra. Kas ja määnest nall’a tä rahvalõ tegemä nakkas, tuu jääs üllätüses.
   
  Võro keriguplatsi laadu pääväkava:

  9.00 Laaduliisi tervitäs liinapää Hageli Ando 9.10 Mäng’ orkestri 10.00 Selts’kunnatandsõ tands’ andsambli Lustakad 10.00 Ekskursiuun’ bussiga Võro liinan 11.00 Suvistõpühhi teenistüs Katariina kerikun 11.10 Hurda külätiatri mäng’ ja võimlõs pargin moro pääl 12.30 Leisi Meelis näütäs vahtsõt Ummamuudu plaati 13.30 Lõkõridõ miihi laul ja plaadinäütämine 21.30 Kinoõdak maavalitsusõ hoovi pääl. Vilme Võromaast.
   
  mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  «Esiki peris õigõn Võro murdõn lugu avitas üten Võro murdõ välläkuulmisõlõ.»

  Haabsaarõ Enn löüd, et võro kiilt ei või kirja panda (VT)
   
     
   Uma Lehe sõbõr!