Nummõr' 197
Vahtsõaastakuu 12. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Lõõdsakeskus Põlva
 • Uudissõ
   
 • Võrokõisi tsõõriklaud tulõ Karilatsin
 •  
 • Umma Pitto lätt pia 2500 lauljat
 •  
 • Lauluproovi «Naisilõ nurmõst» ja «Miihile mõtsast»
 •  
 • Moostehe rahvamuusikat tegemä!
 •  
 • Noorõ pidävä perimüskultuurist
 •  
 • 23. «Mino Võromaa» võistlus koolinuurilõ
 • Elo
   
 • Üte üü katõ katsigu saiva 15
 •  
 • Luminõ pildioppus Aderi Arnega
 •  
 • Põlva noorõ lauli vällä põh’avalgusõ tsähvi
 • Märgotus
   
 • Ruitlasõ Olavi: elämi üle Ansipi, Savisaarõ ja ka Padari valitsusõ
 •  
 • Võromaal olõt vaba
 • Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
  Luminõ pildioppus Aderi Arnega
   
  Peedosaarõ Kaisa
    
   
  Pildioppusõl 
    
  15 pildistämishuvilist ukõrdi minevä nädälivahe pildimassinaga Rõugõ kandi mõtsu seen – Viitinä luudushariduskeskus kõrrald’ 8.–10. vahtsõaastakuul luudusfoto-oppusõ, midä vidi üts Eesti kõvõmbit luudusõpildistijit Aderi Arne (46).

  Huviliidsi oll’ mitmõst Eesti nukast, selle et egä päiv saa-i jo nii targa luudusõmehe käest pildistämist oppi. Ai meistri hindäga kah tsipakõsõ juttu.

  Tull’ vällä, et Aderi Arne om esi kah maalats, peri vanalt Tartomaalt Otõpää kandist. Et kodokandi luudus om nii illos, sis tull’gi täl tahtminõ iks uman elon luudusõ mano jäiä. «Kõgõpäält naksi tsirgõst pilte tegemä ja nii taa läts’,» kõnõl’ Arne, kiä sai hindäle edimädse pildimassina 5. klassin.

  Arne om üts õigõ salahuisi täüs miis. Proomõ tä käest välla uuri mõnda huvitavat luku, mis mõtsan häid pilte takan ajadõn om ette tulnu. Arne hiilse vastussõst müüdä ja ütel’, et nuu kõik omma pikembä luu ja näide ärkõnõlõmisõs pidänü ütenkuun kohegi tuld tegemä minemä ja tulõ man istõn kõnõlõma.

  Luudusõmiis Arne kõnõl’, et ütsindä hää aparaat ei tii hääd pilti: «Pilti tege iks pildistäjä. Pildi tiit sa inne joba jo pään valmis ja sis viil lätt sul vaia aparaati, minka tuud pildi pääle võtta. Pall’o häid pilte om ka «seebikarbiga» tettü.»

  Puulpäävä sai sis egä opja mõtsu piten roita ja oppusõ perrä pilte plõksi. Lõunasöögilavvan arotõdi, et mis kiäki sai ja kuis pilte tetti. Üts esä oll’ üten võtnu uma kolmõaastadsõ tütre ja kõnõl’, kuis tä sis üte käega vidi kelku ja tõsõga pruuvsõ iks pilte kah tetä.

  Üts Tal’na piiga essü mõtsa är, a täl oll’ iks nii pall’o tarkust, et mõtsast peräkõrd umal jõul vällä saia.

  Kõnõldi viil jahimiihist, tsirgõst, eläjist, ilmast ja pall’ost muust, minka tuu päiv luudusõn trehväti.

  Ma esi käve kah tsipakõsõ uma aparaadiga mõtsan. Paks lumi kül tükke vägüsi saapaveere vahelt sisse, külm tahtsõ nõna ja sõrmõ är võtta, a paar pilti sai ma kah. Ma ku naiskodokaitsja pidänü iks mõtsan inämb vasta pidämä, a kae, fotohuvilidsõ olli seokõrd kõvõmba.

  Ku mõnõl lehelugõjal om huvvi luuduspilte tegemist oppi, sis tsipa inämb ku kuu ao peräst, 19.–21. radokuul tulõ saman Arossa talo man järgmäne oppus, midä vidä tõnõ väega kõva luuduspildimiis Tartese Urmas, kink pilt lumõkirbust mineväaasta üleilmalidsõ fotovõistlusõ kinni panè.

  Mõni kotus sinnä oppusõlõ om viil vaba, täpsembät teedüst saa Viitinä luudushariduskeskusõ kodolehe http://www.viitinalhk.ee päält.


   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!