Nummõr' 197
Vahtsõaastakuu 12. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Lõõdsakeskus Põlva
 • Uudissõ
   
 • Võrokõisi tsõõriklaud tulõ Karilatsin
 •  
 • Umma Pitto lätt pia 2500 lauljat
 •  
 • Lauluproovi «Naisilõ nurmõst» ja «Miihile mõtsast»
 •  
 • Moostehe rahvamuusikat tegemä!
 •  
 • Noorõ pidävä perimüskultuurist
 •  
 • 23. «Mino Võromaa» võistlus koolinuurilõ
 • Elo
   
 • Üte üü katõ katsigu saiva 15
 •  
 • Luminõ pildioppus Aderi Arnega
 •  
 • Põlva noorõ lauli vällä põh’avalgusõ tsähvi
 • Märgotus
   
 • Ruitlasõ Olavi: elämi üle Ansipi, Savisaarõ ja ka Padari valitsusõ
 •  
 • Võromaal olõt vaba
 • Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Moostehe rahvamuusikat tegemä!
   
  15. seo kuu pääväni saava rahvamuusigategejä hinnäst kirja panda 11. Eesti rahvamuusigatüütlüisi pidolõ Moisekatsi Elohelü, miä tulõ 23.–24.04. Moosten.

  Mooste vallavanõmb Needo Ülo andsõ teedä, et kümmekund esinejät om joba kirän, a nii ammõdi poolõst muusigu ku «pühäpäävämuusigu», kiä viil julgust korjasõ, andku hindäst kimmäle viil teedä. «Tulõ väkev pido!» lupa vallavanõmb.

  Pido tetäs Mooste vahtsõn Folgikuan, miä om Mooste kõgõ suurõmb hoonõ ja inne olnu kar’alaut. Suurt folgipito peetäs Moosten joba kolmandat kõrda (inne oll’ pido nimi Põlva Folkfest ja tuud peeti Põlvan).

  Timahavadsõ folgipido põhiteema om Folgikua sisseõnnistaminõ ja seokõrdnõ kohustuslik võistluslugu Kanepi kihlkunnast peri laul «Imelik maja».

  Festivali pääpreemiä om 1000 eurot ni kiviragojidõ Kulla Riho ja Ilme pronkskujo.

  Teedüst saa Podekrati Ülle käest tel 508 7825 vai kodolehe folkfest.polvamaa.ee päält.

  UL

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!