Nummõr' 64
Märdikuu 23. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Murõ lihaeläjidega
 •  
 • Tulõ nuuri mõttõtalus
 •  
 • Matusõmõts võeti maaha
 •  
 • Tandsuklubi sai huu sisse
 • Elo
   
 • «Kama» käänd bussiruuli
 •  
 • Tsoorun käü potitegu nigu üts´ matsna
 • Märgotus
   
 • Eichenbaumi Külli: võro kiil´om saanu kiräkeeles
 •  
 • Lugõmist inämb pelädä-i
 • Kirä
  Aholämmi
  Kagahiiq
  Perämäne külg
   
   
   
  Matusõmõts võeti maaha
   
  Saarõ Evar
  evar@wi.werro.ee
   
  Pahtpää Hammeri surnuaid, minkast Uma Leht kuu aigu tagasi kirot´, om nüüd ütest külest lakõ pääle jäänü.

  Mõtsa lasksõ maaha võtta Märtsoni Leida (71), kiä eläs surnuaia kõrval ja kinkalõ tuu mõtsaviir' erästedi. Mähari Lehti (76) Hammõri suguvõsast ütel', et Venne-aigu es jää surnuaid kellelegi jalgu, a nüüd näet jäi.
     
   Märtsoni Leida oll' Lehti vihastamisõst är hiitünü: «Mis putussõ surnuaialõ mino puu? Ega ma surnuaialõ midägi es tii!» Mähari Lehti om väega murrõn, et nüüd äkki ei saa surnuaida sinnä suunda laiõnda kah, selle et Märtsoni piir' lätt poolõ miitre kaugusõlt parladsõst aiast. «Mille tä võtt' maad õkva surnuaiani, jätnü
  Muinsuskaitsõ meelest es tohtnu surnuaia kõrval lakõsragomist lupa. A vähämbält om raotu ilosahe kõrda tett. 2–3 miitret putmada. Kül ma palssi umal aol ja kõnõli, a ei midägi.» Leida ütel', et tä hindä maa pääle matmist ei keelä. A mõtsaveere vana pedäja pidi tä maaha võtma,
  et saassi ehitämises rahha. Mähari Lehti muidogi ei taha, et tä võõra maa pääle matõtu.
   
  Hammeri surnuaia alguperäne mõtõ om olnu matus iks kodotalo mõtsa seen. Nüüd om taa mõtsa viirde jäänü.

  Põlva muinsuskaitsõinspektor' Lõhmusõ Viktor ütel', et matusõmõtsa maahavõtminõ om moraali küsümüs. Hammeri matust kultuurimälestüses arvõlõ võtta näil plaanin ei olõ. A tetäs kalmistusäädüst ja tuu nakkas vas't surnuaialõ määnestki kaitsõtsuuni määrämä.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Egä ma ei päse, piä nüüd kipõlt opma nakkama!

  Vahtsõnõ Võro liinapää Eenmaa Ivi lupa võro keele selges saia (PM)
   
     
   Uma Lehe sõbõr!