Nummõr' 64
Märdikuu 23. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Murõ lihaeläjidega
 •  
 • Tulõ nuuri mõttõtalus
 •  
 • Matusõmõts võeti maaha
 •  
 • Tandsuklubi sai huu sisse
 • Elo
   
 • «Kama» käänd bussiruuli
 •  
 • Tsoorun käü potitegu nigu üts´ matsna
 • Märgotus
   
 • Eichenbaumi Külli: võro kiil´om saanu kiräkeeles
 •  
 • Lugõmist inämb pelädä-i
 • Kirä
  Aholämmi
  Kagahiiq
  Perämäne külg
   
   
   
  Tulõ nuuri mõttõtalus
   
  Võro tütrigu Laanelepä Maria (18) ja Jansonsi Hella (18) pidävä üten tõisi keskkoolinuuriga 26.–28. märdikuu pääväni Võro Kreutzwaldi gümnaasiumin «Võru regionaalsessioonil» suurt nuuri mõttõtalust.

  «As'a mõtõ om nuuri hellü võimõnda,» kõnõlõs üritüsest Jansonsi Hella. «Nuuril om häid mõttit, midä võissi läbi arota ja kuun ütte-tõist ärä tetä.»

  Võrolõ tulõ kokko 80 nuurt inemist, Võro, Põlva, Valga ja Tarto maakunna kuulõ 9.–12. klassi opilasõ. Noorõ arotasõ tähtsit ütiskunna, poliitiga, tulõvigu ja keskkunnateemasiid. «Perän ütlemi uma arvamusõ ka avaligult vällä – mi näütüses kõnõlõmi ütidselt vällä märgitüst kimmäle ka Võro liinavalitsusõlõ,» ütles Jansonsi Hella.

  Tä luut, et ku noorõ umma kodokanti tagasi sõitva, sis omma nä saanu mõttõtalussõst nii pall'o väke, et nakkasõ uman kandin kimmäle põnõvit ettevõtmiisi kõrraldama ja «nakatasõ» hää energiäga ka hindi koolikaaslaisi.

  «Võru regionaalsessiooni» kõrraldaja om ühendüs Tegusad Eesti Noored. Teedüst saa mano kaia: http://www.ten.ee/vorusess

  Harju Ülle
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Egä ma ei päse, piä nüüd kipõlt opma nakkama!

  Vahtsõnõ Võro liinapää Eenmaa Ivi lupa võro keele selges saia (PM)
   
     
   Uma Lehe sõbõr!