Nummõr' 196
Joulukuu 15. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Nigadi-nagadi näärilaat
 • Uudissõ
   
 • Suurõtiimuusõumil om sünnüpäiv
 •  
 • Uma märgutus Rõugõn
 •  
 • Vahtsõnõ välläpanõk 6000 aastaga vannudsõst kunstist
 • Elo
   
 • Seebi-mürgli Osolan
 •  
 • Ku esi verivorstõ tiit, lätt iks terve päiv är
 •  
 • Jutukirotaja saiva kokko Uma Lehe jutuvõistlusõ pidol
 • Märgotus
   
 • Vanast ja vahtsõst
 •  
 • Küläselts või avita vallal ellu jäiä
 • Ruitlase jutt
  Kira
  Perämäne külg
  Kirä Kaasanist
   
  Saiti, midä tahtsõti!
   
    
   
  Ruitlasõ Olavi, parastaja 
    
    
  Novot, kae tast Võromaa veere päält pääliina rahva poolõ ja naara – no om käen, avvostõdu Savisaarõ valija. Tahtsõti nõnasarvikut ja saiti!

  Tahtsõti rahast tühäs pumbatut Tal’na liina ja saitigi!

  Paras. Päälekauba saati no müügimassu, midä Savisaar viil mõni päiv tagasi ka luksusmassus nimmas’ ja kooni 4–12 miitredsele alossõlõ loodsigumassu, miä saa olõma 1000 kruuni loodsigumiitre iist aastan.

  Ku tuust torõhusõmassust pästä tahat, sõs tulõ kuiva saia ja leiba jürrä ja piimä pääle klõnksada. A võid saia pääl om joba torõhus ja ku sproti kah võiu pääle viskat, sõs massat tävve ravvaga.

  Nal’akas om tuu, et uhkusõloodsikidõ umanigõlõ, kink vene om üle 12 miitre pikk, loodsigumassu tulõ-i.

  Tuu tähendäs näütüses, et kasiinoärimiis Karu Armin uma 22,49 miitret pikä loodsigu Mari V iist Tal’na liinalõ sentigi masma ei piä!

  A vaenõ Progress 4 tüüpi needitü ja lopin alumiinvanni umanik piät masma egäl aastal pia uma venne hinna.

  Ja muidoki ei piä masma ummi praamõ Harilaiu, Korgõlaiu, Regula, Ofelia, Scania, Viire, St. Ola ja reisilaiva Aegna iist ka riigi, tuu tähendäs massumasja rahho iist üles ehitet Saarõmaa laivakompanii.

  Tuu tähendäs sis keskeräkunna suur sõbõr Leedo. Selle et timä praami omma pia 97 miitret pikä ja tuhat kruuni miitre päält teesi Slaviku egä aasta pia 800 000 krooni võrra vaesõmbas.

  A riigikogon oldas ütskõrd umõhtõgi ütel meelel. Pronksiüüse es olõ, valimiisi aol es olõ, ausalt üldä olõ-i kunagi ütel meelel olõkist juttugi olnu, a no, ku arotõdas riigkogolaisi viieprotsõndilist palgakõrdaja nõsõmist... no om ütsmiilt ülearvogi!

  Ei plõksi opositsioon, ei köhi valitsusliit. Kuimuudu sa saatki: viis prossa om väega suur raha! Ma võta uulidsa päält 20 sentigi üles, kuimuudu sa hengekene sõs viis prossa palgakõrdaja nõsõmist maast võtmalda jätät?

  Mootorpaadi osta ma hindäle külh, õkvalt osta ja ku kellelgi om sääne Progressi-nimeline alumiinvann üle, või toda õkvalt Uma Lehe toimõndustõ mu nimele pakku ja ma massa kah tuu iist nigu Savisaar taht, õkvalt 1000 kruuni miitre iist!


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!