Nummõr' 196
Joulukuu 15. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Nigadi-nagadi näärilaat
 • Uudissõ
   
 • Suurõtiimuusõumil om sünnüpäiv
 •  
 • Uma märgutus Rõugõn
 •  
 • Vahtsõnõ välläpanõk 6000 aastaga vannudsõst kunstist
 • Elo
   
 • Seebi-mürgli Osolan
 •  
 • Ku esi verivorstõ tiit, lätt iks terve päiv är
 •  
 • Jutukirotaja saiva kokko Uma Lehe jutuvõistlusõ pidol
 • Märgotus
   
 • Vanast ja vahtsõst
 •  
 • Küläselts või avita vallal ellu jäiä
 • Ruitlase jutt
  Kira
  Perämäne külg
  Kirä Kaasanist
   
  Küläselts või avita vallal ellu jäiä
   
  Nätäl tagasi kõnõldi pääliinan siseministeeriumin MTÜdest ja näide majandamisõst, tuust, et küläseldsi võissi iks mõnõ as’a iist ka rahha küssü.

  Tan Võrumaal om hulga küläseltse ja pall’udõl murõ, kuis seldsimajja üllen pitä. Ku küläselts saa esi rahha tiini, om vallal kah keremb.

  Parhilla om pall’udõl valdul rassõ ka külli edendämise tugõmisõga. Ka tuul juhul om hää, ku seltsil hindäteenit raha käeperi om.

  Siseministeeriumi kokkusaamisõl olnu põllumajandusministeeriumi miis sellet’ tuud, mille MTÜde rahatiinmise pääle mõnõl puul umbusuga kaias: mõnõ firma omma hindä manu asutanu mändsegi MTÜ, et seltse jaos mõtõldut rahha tegeligult hindäle küssü ja saia.

  Ku Võrumaa vallajuhi minevä nädäli regionaalministriga kokku saiva, sis arvas’ ministriherr, et valla piät valima, kas kuluta rahha tüükotussidõ vai mõnõ seldsimaja kõrdategemise pääle. A seltsimaja kõrdategemises saa selts ka esi projekti tetä ja rahha küssü.

  Tüükotussõ võiva tegünedä ka niimuudu, et ku üten kotussõn om truksa küläselts, sis seo meelütäs sinnä ettevõtjit inemiisi, kiä nakkasõ tüükotussit luuma.

  Läbikäümine küläseltsin avitas kah inemiisil ütenkuun rahatiinmise viise vällä märki.

  Ku küläseltsil väke ja mõistmist om projekte kiruta, sis tuu selts valda inämb rahha, ku vald seldsi tugõmisõ pääle kulutas.

  Näütüses mi Urvastõ külli seldsi vidäjä rehkendi vällä, et timahava om vald seldsimaja üllenpidämises, ettevõtmiisi avitamisõs ja tsõõrõ tüüs andnu 165 633 kruuni, seldsi veetü projekte jaos omma eri fondi andnu 48 tuhat kruuni inämb.

  Praxise uurmise perrä tege 60 protsenti paikligest umavalitsuisist mõnõ seldsiga lepingü, mille perrä selts pakk kultuuri-, spordi-, nuuritegevüse vai sotsiaalteenüst.

  Vald and tuus rahha.

  Ku vallatüütäjä ei jõvva ekkä maanukka, sis omgi õigõ kutsu tuus appi paigapääline küläselts.

  Parhillatsõl rassõl aol võissi umavalitsusõ inämb pääd küläseltse poolõ käändä ja ütenkuun umakandi ellu parõmbas tetä. Üten tegemisen om suur vägi seen.


  Konnula Airi, Urvastõ vallavolikogo asõesimiis

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!