Nummõr' 64
Märdikuu 23. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Murõ lihaeläjidega
 •  
 • Tulõ nuuri mõttõtalus
 •  
 • Matusõmõts võeti maaha
 •  
 • Tandsuklubi sai huu sisse
 • Elo
   
 • «Kama» käänd bussiruuli
 •  
 • Tsoorun käü potitegu nigu üts´ matsna
 • Märgotus
   
 • Eichenbaumi Külli: võro kiil´om saanu kiräkeeles
 •  
 • Lugõmist inämb pelädä-i
 • Kirä
  Aholämmi
  Kagahiiq
  Perämäne külg
   
   
  Murõ lihaeläjidega
   
  Võromaa mehe Visnapuu Kalmeri nägu oll´ minevä riidi Tarton mõtlik – miis´ kõnõl´ keskkunnasõbraligu põllumajandusõ konvõrentsil lihaeläjide kasvatamisõ tulõvikust Eestin, miä ei paistu sukugi illos.

  Luu mano >>
   
  Tulõ nuuri mõttõtalus
   
  Võro tütrigu Laanelepä Maria (18) ja Jansonsi Hella (18) pidävä üten tõisi keskkoolinuuriga 26.–28. märdikuu pääväni Võro Kreutzwaldi gümnaasiumin «Võru regionaalsessioonil» suurt nuuri mõttõtalust.

  Luu mano >>
   
  Matusõmõts võeti maaha
   
  Pahtpää Hammeri surnuaid, minkast Uma Leht kuu aigu tagasi kirot´, om nüüd ütest külest lakõ pääle jäänü.

  Luu mano >>
   
  Tandsuklubi sai huu sisse
   
  «Ma jäi alostusõga rahulõ, es´ki väega,» ütles Võro Muusigakooli direktri Roose Celia, kiä kutsõ 11. märdikuu pääväl edimäst kõrda kokko Võro tandsuklubi.

  Luu mano >>
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Egä ma ei päse, piä nüüd kipõlt opma nakkama!

  Vahtsõnõ Võro liinapää Eenmaa Ivi lupa võro keele selges saia (PM)
   
     
   Uma Lehe sõbõr!