Nummõr' 64
Märdikuu 23. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Murõ lihaeläjidega
 •  
 • Tulõ nuuri mõttõtalus
 •  
 • Matusõmõts võeti maaha
 •  
 • Tandsuklubi sai huu sisse
 • Elo
   
 • «Kama» käänd bussiruuli
 •  
 • Tsoorun käü potitegu nigu üts´ matsna
 • Märgotus
   
 • Eichenbaumi Külli: võro kiil´om saanu kiräkeeles
 •  
 • Lugõmist inämb pelädä-i
 • Kirä
  Aholämmi
  Kagahiiq
  Perämäne külg
   
   
   
  Illos hällülaul
   
   Setomaal tundas Helbi koori iistlauljat ja jutuvestjät Kukka Marri (Mariat) häste, õkvalt sai valmis värviline raamat «Hällülaul» timä laulõ ja juttõga.

  Kukka Mari esätalo oll' Kiiova külän. Mari laulu ja jutuki kõnõlõsõ kodost, eläjist, latsist.

  Raamatun om näütüses lugu tuust, kuis timä pere edimädsel Eesti aol mõtskitsõ puja üles kasvat' ja väiku Mari tuuga koolin käve. «Kits sei leibä ja
  lesät' ar hummoguni tarõh ahosuu iih. Nii kasvi kits mii’ puul suurõs. Oll' niisama tark ku inemise,» kirotas Mari. Lihtsä ja illos.

  Mari mälehtäs tuudki, kuis umal aol Võmmorskin kirmassõl käüti, uudsõvatska küdseti, mis istjidõ aigo tetti... Mari laul hällülaulõ, mõrsjaikku, esätalost, umast seto keelest.

  «Taa raamadu asi naas' hargnõma paar' aastakka tagasi, ku Pärnoh oll' projekt' «Seto vii veereh» ja Mari laulsõ armõdu ilosat hällülaulu,» kõnõlõs raamadu «vedosnik» ja pilte tsehkendäjä, Setomaa ülembsoots'ka Riitsaari Evar. Tä soovitas raamatust kaia nii laulõ, verevit seto rõivakirju ku mälestüisi inneskidsest aost.

  Mari juttõ ja laulõ võissi lukõ nii Setomaa ku Võromaa koolilatsõ. Saassi umaaigsõst Setomaa elost inämb teedä.

  Et raamat iks illos saassi, tuuga omma päält soots'ka vaiva nännü Lauridsa Piitre, kiä pildi, laulu, jutu ja tsehkendüse seto värven (tummõverrev, valgõ ja must) raamadus kokko pand'. Raamadu toimõndi Kauksi Ülle ja Lauridsa Leelo.

  Harju Ülle
   
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Egä ma ei päse, piä nüüd kipõlt opma nakkama!

  Vahtsõnõ Võro liinapää Eenmaa Ivi lupa võro keele selges saia (PM)
   
     
   Uma Lehe sõbõr!