Nummõr' 194
Märdikuu 17. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Leevätego om moodun
 • Uudissõ
   
 • Krabi külätiatri «Kepp ja külä» Rõugõn
 •  
 • Otsitas 2 koolilast Umma Pito vidämä
 •  
 • Uma Pido laulukoori uutva viil vahtsit lauljit üten lüümä
 • Elo
   
 • Tunnõtuisi inemiisi man märdisandin
 •  
 • Kanada võrokõnõ peränd’ Võro instituudilõ sirvilavva
 • Märgotus
   
 • Uma rõiva ilo
 •  
 • Praakli Kristiina: esihindä ja juuri iist ei päse kohegi
 • Ruitlase jutt
  Innembi
  Kirä
  Perämäne külg
   
  Es tulõki pikkä lämmind süküst!
   
  Nüüt tulõgi nii vällä, et timahava ai kägu käojaani vai lihtsäle käku: es tulõ pikkä ja lämmind süküst kostki! Süküskuu oll’ külh peris illus, a ku sis vihmatsõs ja külmäs läts’, sis enämb pall’u tagasi es anna.

  Hiire-kurivaimu tiidse häste, et vällän enämb medägi ilusat uuta ei olõ, nä säädse hennäst jo septembri algusõn tarrõ. Miis sai üte hiire kätte ja ku vällä läts’ viskama, juhtu üts hulgus kass, kiä mi käest mõnikõrd süvvä küsümän käü, muru pääl olõma ja sai kerge vaivaga lämmä praadi. Nüüt tä pedägi peremehest enämb ku minust: piimä või egäüts kaussi valla ja ega vorsti lõikaminõ ka määnegi kunst ei olõ. A vot proovi hiiri püündä!

  Tialaisilõ tulõ kah õks egä kõrd aida man annum vähämbält suurmit ja kaarahelbit täüs panda, sinnä ei olõ varõs viil pihta saanu. Pekitüküga lätt tä kõrrapäält minemä!

  Nüüt and uuta, ku pääväkene jäl lämmistämä nakkas. Et pümme õdagu kodutsõmba olõs, kulus tarõn pall’u kündlit. A ku jouluaig müüdä ja aasta edimäne kuu kah, sis võit nakada jäl nõnaga tuult püündmä: kas om jo keväjä lõhna?


  Nõlvaku Kaie

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!