Nummõr' 194
Märdikuu 17. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Leevätego om moodun
 • Uudissõ
   
 • Krabi külätiatri «Kepp ja külä» Rõugõn
 •  
 • Otsitas 2 koolilast Umma Pito vidämä
 •  
 • Uma Pido laulukoori uutva viil vahtsit lauljit üten lüümä
 • Elo
   
 • Tunnõtuisi inemiisi man märdisandin
 •  
 • Kanada võrokõnõ peränd’ Võro instituudilõ sirvilavva
 • Märgotus
   
 • Uma rõiva ilo
 •  
 • Praakli Kristiina: esihindä ja juuri iist ei päse kohegi
 • Ruitlase jutt
  Innembi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Hopõn tulõ täüs süütä!
    
   
  Ruitlasõ Olavi, tohtri 
    
  Kae, saagi odavambalt läbi, ku mudsu veidükese võtt! Ku õks kaloskit om vaia ja rahha ei olõ, lõikat seerikil seere maaha ja ommaki kaloski määndse! Ütest kummikindast jakkus viis kõrda naasõ man käümises...

  Ao omma rassõ ja egält puult tulõ himiitsitä*! Silmäarsti näütüses süstvä puulpümehile silmä sisse Avastini – peräsooliguvähä ravis mõtõldut rohto. Tuu om 20 kõrda odavamb ruuh ku õkva silmä süstmise jaos mõtõld Lucentis, mink üts prits mass 20 000 kruuni. Tohtri kitvä perrä, et Avastin tüütäs täpsele sama häste.

  Arstõl om õigus. Ega ku pääle kaet, sõs persemulgul ja silmäl suurt vahet ei olõki. Mõlõmba omma ümärigu ja ku sullõ kiäki mõrohidõ ja sitadsõvõitu silmiga otsa kaes, sõs ei olõki vahet määnestki. Mille sis üts ja sama rohi ei piäsi mõoma?

  Kae parhilla murõligult, miä mu sünnüliinast Võrost saa. Vahtsõ hobõsõ omma külh rii ette pantu, a rii pääle omma vana valitsõja veidikese pall’o võlakuurmat jätnü.

  Et hobõsõ tüüd tetä jovvasi, tulõ näid kõvastõ süütä. Võromaa Teatajast loi, et Pauri Toomas nõudsõ hindäle volikogo esimehes olõmisõ iist 14 600 kruuni kuun.

  Kaegõ, kuis elläi süü? Esihindäst om tuu peris hää tüüots. Nigu jummala asõmik maa pääl. Vehit päiv läbi vasaraga: põmm! ja Koreli uja ei haisa inämb, põmm! – tiimulgu kinni, põmm! – kõik ülejäänü mulgu kah kinni!

  A ma ütle, et 14 600 om veidükese veidü! Villändi liinan saa volikogo esimiis 8000 kruuni peio ja õkvalt om nätä, ku sitt elo sääl tegeligult om: õkvalt lövveti tsiagripp, ilda aigu lövveti Villändi järvest koolnu.

  Liinan om näil õnnõ üts kultuuriakadeemiä. Folklooripido ei loe, tuu om no piaaigu egän liinan. Nii ei saa valitsa. Hopõn tulõ kurgumulguni täüs süütä, sis ei tüki võõra rüä sisse. Ma nõvva Paurilõ 60 000 kuun. Ku täüs lätt ja hainamaa pääl lahki lätt, ei olõ midägi, võtami vahtsõ esimehe. Näid om Võrol jalaga sekä.... Nii ku palganumbri 60 000 ütlet, nii om sul mitusada volikogo esimiist ussõ takan hannan!

  Ja ku sõs kah vankri viirdümä ja elo edesi minemä ei nakka, sõs ei olõ muud ku tulõ vanna hääd Avastini-trikki pruuki. Ku õks liinavalitsõja silmä tähtsät kinni ei võta, sõs tulõ peräsooliguruuht silmä süsti ja külh sis õigõ pilt elost silmi ette tulõ!

  * himiitsitä om vinnekeelidsest sõnast «keemia/ himia/ himitšit» mu puult tulõtõt vahtsõnõ võrokiilne sõna ja tähendäs mitte millestki millegi tegemist.
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!