Nummõr' 194
Märdikuu 17. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Leevätego om moodun
 • Uudissõ
   
 • Krabi külätiatri «Kepp ja külä» Rõugõn
 •  
 • Otsitas 2 koolilast Umma Pito vidämä
 •  
 • Uma Pido laulukoori uutva viil vahtsit lauljit üten lüümä
 • Elo
   
 • Tunnõtuisi inemiisi man märdisandin
 •  
 • Kanada võrokõnõ peränd’ Võro instituudilõ sirvilavva
 • Märgotus
   
 • Uma rõiva ilo
 •  
 • Praakli Kristiina: esihindä ja juuri iist ei päse kohegi
 • Ruitlase jutt
  Innembi
  Kirä
  Perämäne külg
   
  Uma Pido laulukoori uutva viil vahtsit lauljit üten lüümä
   
    
   
    
  Minevä nädäli olli Uma Pido projektikuurõ «Naasõ nurmõst» ja «Mehe mõtsast» edimädse kokkosaamisõ.

  Naisi laulupruuvi tull’ Võrolõ (pildi pääl) 25 ja Põlvalõ 22 naist. Vahtsit lauljit tugõsi ummi hellega Võrol naisikuurõ Kannel ja Tempera laulja, Põlvan naisikoori Mai laulja. Dirigendi Ilvese Helga, Aropi Erja ja Tammeoru Saidi olli vahtsidõ naisiga rahul: «Jõudsõmi peris pall’o är oppi ja edimädse proovi kotsilõ kõlasi kõik õks ilosalõ.»

  Miihi laulupruuvi Vana-Koiola rahvamajja tull’ pühäpäävä 40 mehe ümbre. Noidõ siän olli ka segäkoori Hilaro mehe, kiä kimmähe tahtva Umal Pidol päält segäkuurõ ka miihikuurõga üten laulda ja Põlvamaa miihikoori laulumehe ja Võro miihikoori mehe.

  Olõ-i viil ilda kuuri mano tulla: nii miihi ku ka naisi, kiä edimädsel kõrral es saa tulla, oodõtas Uma Pido laulõ opma. «Naasõ nurmõst» tulõva Võrol kokko Kandlõ kultuurimajja iispäävä, 7. 12 kell 19. Helüpruuv vahtsilõ tulõjilõ om joba kell 18.30. Põlvan tulõva «nurmõnaasõ» kokko tõsõpäävä, 8. 12 kell 18 Põlva kultuurikeskusõn.

  Miihi oodõtas laulma pühäpäävä, 6. 12 kell 16 Vana-Koiola rahvamajja. Teedüst saa www.umapido.ee ja telefoni 5332 2153 päält.


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!