Nummõr' 194
Märdikuu 17. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Leevätego om moodun
 • Uudissõ
   
 • Krabi külätiatri «Kepp ja külä» Rõugõn
 •  
 • Otsitas 2 koolilast Umma Pito vidämä
 •  
 • Uma Pido laulukoori uutva viil vahtsit lauljit üten lüümä
 • Elo
   
 • Tunnõtuisi inemiisi man märdisandin
 •  
 • Kanada võrokõnõ peränd’ Võro instituudilõ sirvilavva
 • Märgotus
   
 • Uma rõiva ilo
 •  
 • Praakli Kristiina: esihindä ja juuri iist ei päse kohegi
 • Ruitlase jutt
  Innembi
  Kirä
  Perämäne külg
   
  Otsitas 2 koolilast Umma Pito vidämä
   
    
   
    
  Tõsõ Uma Pido lavastaja Trassi Raivo kuulutas vällä konkursi katõ pidojuhi löüdmises.

  29. lehekuul 2010 Põlvan Indsikurmun tulõva pido juhis võiva kandidiiri 10–17 aastakka vana nuurmehe ja tütärlatsõ. Vällä valitas üts tütärlats ja üts nuurmiis.

  «Vällä tahtnu valli nuu, kiä julgusõ suurõ rahva iin üles astu, pidävä võro kiilt umas, niisama armsas umma koto, naabriid, mõtsu, nurmi ja teid, miä kokko toova ja eräle veevä,» ütel’ Trassi Raivo.

  Nuuri vällävalimisõs tetäs konkurss. Konkurss esi om kinniline (kohal omma õnnõ osavõtja ja naidõ juhendaja) ja tuu tulõ kolmapäävä, 20. vahtsõaastakuul 2010 Põlva keskraamadukogon.

  Kandidiiri võinu nuurmiis ja tütärlats paarin, a tuu olõ-i kohustus. Valigu tege pido lavastaja Trassi Raivo kuun žüriiga, kon omma Põvvati Helje (Põlva maavalitsusõ rahvakultuuri pääas’atundja), Tagamõtsa Tarmo (edimädse Uma Pido lavastaja, Võro liinatiatri kunstilinõ juht) ja Ilvesse Aapo (laululuuja).

  Konkursil ülesastmisõs pallõldas ette valmista kats luulõtust nimistüst, miä omma Uma Pido kodolehe www.umapido.ee pääl uudissidõ all. Ku suuvi om, või ülesastja mano valli viil üte luulõtusõ vai lühkü jutu. Esitämise man või pruuki nii tehniga ku inemiisi api (nt pillisaadõ).

  Hindä tulõkist pallõldas teedä anda Ojari Triinulõ triinu.ojar@wi.werro.ee, tel 5332 2153) vai Põvvati Heljele helje@polvamaa.ee, tel 525 6218 ildampa 11. 12. 2009. Kirja tulõ panda uma nimi, vannus, kuul, klass ja muidoki hindä ja juhendaja kontakt.

  Kirjapandnuilõ andas edespiten konkursi kõrraldusõst täpsembät teedüst.

  Egä konkursist osavõtja ja timä juhendaja saa tenos edimädse Uma Pido DVD, kutsõ tõsõlõ Umalõ Pidolõ ja vällävalidu muidoki võimalusõ tõsõ Uma Pido juhina üles astu.

  Päält tuud pand seo konkursi tugõja, Vanemuisõ tiatri, avvohinnos vällä tiatripiletiid.

  UL

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!