Nummõr' 194
Märdikuu 17. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Leevätego om moodun
 • Uudissõ
   
 • Krabi külätiatri «Kepp ja külä» Rõugõn
 •  
 • Otsitas 2 koolilast Umma Pito vidämä
 •  
 • Uma Pido laulukoori uutva viil vahtsit lauljit üten lüümä
 • Elo
   
 • Tunnõtuisi inemiisi man märdisandin
 •  
 • Kanada võrokõnõ peränd’ Võro instituudilõ sirvilavva
 • Märgotus
   
 • Uma rõiva ilo
 •  
 • Praakli Kristiina: esihindä ja juuri iist ei päse kohegi
 • Ruitlase jutt
  Innembi
  Kirä
  Perämäne külg
   
  Krabi külätiatri «Kepp ja külä» Rõugõn
   
  Saarniidü Hardi
    
   
  Näütlejidõ (kuralt) Antoni Daisy, Antoni Annika ja Mürgü Marje mängminõ oll’ kitmist väärt 
    
  Puulpäävä mängse Krabi külätiatri Rõugõn vagivahtsõt nal’atükkü «Kepp ja külä». Ma olli kah sääl ja es jõvva lehe jaos kõkkõ üles kirotagi, selle et kuis sa kirotat, ku sa kõikaig naarat!

  Naarda sai joba inne näütemängü pääle nakkamist: saalin olnu rahvas, päämidselt vanõmba inemise, teivä esi joba pall’o nall’a.

  Kirju perrä pidi olõma näütemäng piaaigu nigu telekast nätt vällämaa seriaal «Seks ja linn». Mäng naas’ pääle tuuga, et kats vanainemist saiva kokku. Mõlõmbil muiduki tervüsehädä küllen.

  Liisu (üts vanainemine) kõnõl’, et arsti manu umma väega pikä järekõrra. Ku tahat naidõ loogõ – stomatoloogi ja astroloogi – kiä nä umma, aigu saia, sõs piät kats kuud varramba joba ao kirja pandma, a tuu aoga võit jo joba är koolda!

  Kipõmbahe saat kah, a sõs piät ussõst sisse minemise iist 250 kruuni masma. Ku loog sullõ pääle kaes, sõs piät tõsõ 250 masma. Manda (tõnõ vanainemine) ütel’, et tuu iist joht ei tasu arsti manu minnä ja küsse, kas mõnõ loogi mano saat kõrraga kah. Liisu tiidse, et seksuoloogi mano pidi kõrrapäält saama.

  Tuu as’apulga manu nuu kats krapsakat Võromaa vanainemist sis ütenkuun lätsiki ja tuud juttu, midä nä sääl aiva, es jõvva är naarda. Juttu oll’ nii striptiisist, «roosast kurgist», miä aknõlavva pääle tüütämä panti ja säält pindrehe karas’, ja pall’ost muust.

  Ku ti, hää lugõja, kah naarda tahati, piäti iks esi taad tükkü kaema minemä. Saati nii pall’o naarda, et inämb ei jõvva ja tervüs tulõ nigu kohisõs, selle et teedäki om naar jo tervüses!


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!