Nummõr' 193
Märdikuu 3. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma Pido võtt huugu
 • Uudissõ
   
 • Käü võro keele nätäl
 •  
 • Võrol tulõ Valgõ käsitüünäütüs
 •  
 • Härgütedi ettevõtjas saama
 •  
 • Lindora laada pääl
 • Elo
   
 • Sõamiis – kimmäs ammõt
 • Märgotus
   
 • Rammuli Tiit: jahimiis es pidänü tsia tettüt kahh’o ütsindä kinni masma!
 • Uma Lehe jutuvõistlus!
  Ruitlase jutt
  Esimuudu
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Härgütedi ettevõtjas saama
   
  Pall’o mikandi inemise omma tüült valla saanu ja tulõ märki, midä edesi tetä. Üts võimalus om naada esi ettevõtjas. Tuus sai hulga julgust ja tarkuisi mano Lõunahummogu-Eesti ettevõtluspäävält, midä peeti 22. rehekuul Väimälän.

  Kuis nimä omma uma vahtsõ ettevõttõ nullist üles ehitänü, kõnõli Võro eläjäkliinigu OÜ Sodalis juht Konksu Jaan ja väiku puuutüükua OÜ BrainTeam juht Kulli August, kiä om ka Eesti müüblituutjidõ liidu juhatusõ liigõ.

  Konksu Jaani jutust tull’ vällä, et üts nipp häste toimõ saia om kundõ tummis lüvvä: tä kõnõl’ luu inemisest, kiä tull’ uma piniga kliinikuhe. Tohtri näkk’ kõrraga är, et tuud pinni vaivas kõllanõ katt hambidõ pääl. Et kliinikuhe oll’ õkvalt hangit kallis hambidõ parandamisõ ja läükmälüümise massin, sis tekk’ tä kõrraga pakmisõ, et teemi pini hamba ilosas. Tettigi sis nii ilosas, et peremiis ütel’ perän tohtrilõ, et kae, julgu-i piniga kuun ollõn esi inämb naarahtagi!

  Kulli August selet’, et timä tekk’ kõkkõ süämega. «Ku om tagasiminekit, ei või kõrraga asja nukka visada,» opas’ tä. «Avit’ ka suur tahtminõ ja uskminõ, et häste lätt.» Tä pruuvsõ ka tetä esimuudu müüblit, et tõisi siäst silmä jäiä.

  Naidõ miihi läbielämiisi ja nõvvo uma ettevõttõ tegemises sai kullõlda peris ilma rahalda ja tuuperäst oll’ kullõjit hulga. Pall’o ütli, et miihi jutt and’ näile kah julgust uma ettevõtõ tetä.

  «Mi viil tsipakõnõ märgimi, a äkki teemi är kah,» arvsi uma ettevõttõ kotsilõ Rätsepä Elise (18) ja Kortsu Kerli (18), kiä opva Valgan kokas. Inne taad päivä ei olõs uma ettevõttõ tegemine näile päähägi tulnu.

  «Ma esi vast es julõnu umma ettevõtõt peris nullist alosta, pall’o vana olõ vast,» arvas’ Räpinä aianduskooli käsitüüettevõtlusõ oppaja Sarnitsa Ülle (46). «A umilõ opilaisilõ saa külh huugu mano anda, näile häid mõttit ja nippe edesi kõnõlda.»

  Võromaa kutsõhariduskeskusõ oppaja Lutsu Andrus (45) härgütäs ummi puutüüpoissõ tuuga, et ettevõtluspäävä külälise kaiva poissõ tettüt malõlauda, saan-sängü ja rõivavarna ja anni hulga hääd nõvvo, kuis asjo viil parõmbas tetä. Oppaja luut, et kõik tuu pand poissõ pää tüüle.

  A Tarto puutüümehe Holmi Vladimiri (54) silmä lätsi pään helkämä hoobis tuu pääle, ku tä näkk’ Väimälän «viimädse pääl» puutüütehnikat. Säänegi asi või inemist härgütä ja panda tedä märgotama, kuis uma ettevõttõ kaupa nii häste müvvä, et võisi hindäle peräkõrd sama hää tehniga hanki.

  Peedosaarõ Kaisa
   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!