Nummõr' 193
Märdikuu 3. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma Pido võtt huugu
 • Uudissõ
   
 • Käü võro keele nätäl
 •  
 • Võrol tulõ Valgõ käsitüünäütüs
 •  
 • Härgütedi ettevõtjas saama
 •  
 • Lindora laada pääl
 • Elo
   
 • Sõamiis – kimmäs ammõt
 • Märgotus
   
 • Rammuli Tiit: jahimiis es pidänü tsia tettüt kahh’o ütsindä kinni masma!
 • Uma Lehe jutuvõistlus!
  Ruitlase jutt
  Esimuudu
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Võrol tulõ Valgõ käsitüünäütüs
   
  25.11–20.12 kõrraldasõ Näputüüselts ja Võromaa muusõum käsitüünäütüse «Valge +». Käsitüüd võiva näütüsele kaemisõs tuvva kõik meistri, mitte õnnõ Võro maakunna uma.

  «Valgõ pluss sai tuuperäst nimes pantus, et olõssi üts köütvä sõna «valgõ» ja «pluss» om sis ütskõik mis sinnä mano lätt,» seletäs ettevõtmisõ kõrraldaja, MTÜ Näputüüseldsi juhatusõ liigõ Sepä Marika. «Või näütüses olla must kamps valgõ täpiga – «Valgõ» omgi sis tuu täpp!»

  Näütüsele või tuvva ütskõik mändsest matõrjaalist käsitüüd. Tuudki massa-i pelädä, et käsitüüd ülearvo pall’o saa. «Ku tuvvas veidemb asjo, teemi näütüse muusõumi väikun saalin, ku inämb asjo, sis suurõn,» kõnõl’ Sepä Marika.

  Näütüse jaos mõtõld käsitüü tulõssi viiä ildampa 20. märdikuu pääväs (20.11) Võromaa muusõummi.

  Näputüüselts plaan ka edespite vanal Võromaal käsitüütegemist härgütä. Seldsi vidämisel om luud vana Võromaa käsitüükogo. Tuu tähendäs andmõbaasi, kohe om kor’at kokko teedüst näputüümeistride, a ka rahvapillimängjide, vanaperädse söögi tegijide ja tõisi meistride kotsilõ. Kogon om teedüst inämb ku saast meistrist.

  Sepä Marika ütel’, et tulõman om viil konkurssõ ja näütüisi. Tulõva aasta algusõn om uuta käsitüükonkurssi ja keväjä tuu konkursi näütüst kah.

  Harju Ülle

   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!