Nummõr' 193
Märdikuu 3. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma Pido võtt huugu
 • Uudissõ
   
 • Käü võro keele nätäl
 •  
 • Võrol tulõ Valgõ käsitüünäütüs
 •  
 • Härgütedi ettevõtjas saama
 •  
 • Lindora laada pääl
 • Elo
   
 • Sõamiis – kimmäs ammõt
 • Märgotus
   
 • Rammuli Tiit: jahimiis es pidänü tsia tettüt kahh’o ütsindä kinni masma!
 • Uma Lehe jutuvõistlus!
  Ruitlase jutt
  Esimuudu
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Käü võro keele nätäl
   
  Timahava peetäs vanal Võromaal võro keele nädälit 30.10–6.11. Nätäl naas’ pääle minevä riidi Võro instituudi konvõrentsiga «Väiku keele mitmõkeelitsen ütiskunnan» ja võrokeelidse lauluõdaguga.

  Eelä aroti käsitüü-inemise ja tõsõ huvilidsõ, määne võinu olla võrokõisi esindüsrõivas:seto ja mulgi jäävä ummin rõivin egäl puul häste silmä, võrokõsõ võinu kah umma rahvarõividõ illo inämb vällä näüdädä.

  Nikani ku seo riidini käävä koolõn latsiga võro keelen ilma-asjo arotaman külälidse: rahvaperimüse uurja Kõivupuu Marju om külän Puiga, Varstu ja Mõnistõ koolin, Europarlamendi vahtsõnõ liigõ Padari Ivari lätt kõnõlõma Parksepä kooli latsilõ. Koolõn loetas ka võrokeelist kirändüst ja kaias vahtsõt võrokeelist latsiaokirja Täheke.

  Seo riidi ja puulpäävä, 6.–7. märdikuu pääväni tulõ Võro instituudin üts esieräline oppus: Eesti rahvusligu folkloorinõvvokogo koolituskeskus kõrraldas aoluulidsõ Võromaa perimüskultuuri kursusõ.

  Arukasõ Madis kõnõlõs tuust, miä perimüskultuur om ja kuna tuu lajan ilman vällä kujosi, mändse omma meile lähkümbä rahva ja keelesugulasõ.

  Valgu Ülo jutt om Eesti rahvausust ja ilmakaemisõst nii vanal aol ku seoilmaaigu.

  Maausust ja edevanõmbidõ avvostamisõst kõnõlõs Maavalla kua vanõmb Kaasiku Ahto. Hiiemäe Malle jutt om Lõuna-Eesti ja lähkümbält vana Võromaa rahvakombist, rahvakallendri tähtpäivist.

  Oppusõ iist rahha ei küstä. Kiä omma tulõja, ankõ hindäst teedä Võro instituuti kas wi@wi.werro.ee vai tel 782 8750 (sekretär Tuuli).

  UL
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!