Nummõr' 192
Rehekuu 20. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Perimüsmuusiga opipäävä Moosten
 • Uudissõ
   
 • Lindora laada päält saa tähtraamatut
 •  
 • Üts väega makus päiv Varbusõl
 •  
 • Vahtsõn-Antslan maitsti 57 purgisüüki
 • Elo
   
 • Võromaa perändkultuuri jälgi pite
 • Märgotus
   
 • Uibo Toomas: riik võissi massu mõtsaumanigu kätte jättä!
 • Uma Lehe jutuvõistlus!
  Ruitlasõ jutt
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Pall’as võtminõ avit’!
    
   
  Ruitlasõ Olavi, poliitiga-kaeja 
    
  Edimäne Eesti poliitik, kiä hinnäst avaligult pall’as võtt’, oll’ inneskine rehvormieräkundlanõ Galojani Anna Maria. Anna Maria mõist’ häste rõivil olla, niisama mõist’ tä häste rõivilda olla. Ma märge umaette, et egä taa asi viimätses ei jää: ku poliitigu jaos ei olõ hingemüümine määnegi küsümüs, sõs ihho müvvä, ku tuust määnestki kassu piäs saama, om joba väega lihtsä!

  Es lääki pall’o aigu, nii nigu ma mõtligi, õkvalt kotusõpäälitside valimiisi keskel pand’ Järva-Jaani saadigukandidaat Truuveri Margot (IRL) netti üles ummi alastõpilte. Illos linalakk nuur naistõrahvas, ekäpiten timmin. Sääne õkvalt pand hinnäst uskma. Rõnna kah nii suurõ...

  Ma sai selge sõnomi: vali IRL, naidõ tissega söödämi är nii latsõ ku suurõ inemise! Järva-Jaani inemiisile siski tuu sõnnom peräle es jõvva: Margot volikokko es päse. A muido es lääki IRL-il kõgõ sitõmbalõ.

  Veidükese inne Margoti pilte tulliva vällä rehvormieräkunna nuurpoliitigu ja geiaktivisti Pressi Argo kunagi tettü alastõpildi. Ma esiki näi ütte, Argo oll’ sällüle ja hoitsõ umma meheavvo peon ja esi kai valijalõ uskmist väärt näoga otsa. Nigu mi tiiämi, es lää ka Rehvormieräkunnal kõgõ sitõmbalõ: õnnõ tuuperäst, et kõik gei anni helü näide puult.

  Rohiliidsi eräkund jätt’ uma reklaamitüü poolikus. Näil om sümpaatnõ nuurikogo. Ohh, rohiliidsil om eräkunnan ilosit nuuri naisi! Ja miihi. Ega Strandbergilgi hätä olõ-i. Olõs õigõl aol internetti «tsilknu» pilt, kon Marek olnu rohiliidsi vähälige stringega, kaenu valijalõ rohilidsõ pilguga otsa ja pildi allaviirde olõs olnu kirotõt: «Teie Stringberg». A no om ilda, tulõmusõ omma nii nigu nä omma.

  Kristligu demokraadi niisama. Kõik avaligu kotussõ olõs pidänü pallit ristilüüdüisi kristlikkõ demokraatõ täüs olõma. Ega Jeesusõl kah risti pääl väega pall’ond sälän es olõ. Pal’as kihä müü ja ku müvvä ei mõista, om su kotus sääl, kon kristligõ demokraatõ kotus parhilla.

  Rahvaliidust ma saa arvo. Näid ei pästä ka rõivist vallalõvõtminõ. Rahvaliidun ma olli kunagi esi ja... näeti... tull’gi ikk pääle...

  Keskeräkunnal läts’ häste. Ilda aigu posiirse kavõhushüppäjä Balta puulpall’alt aokiräle FHM. Viil om teedä, et tsentriste naisikogo juht Irene Ränk-Ernis posiirse 17-aastadsõlt raha iist tävveste alastõ. Rakvere keskeräkundlasõl Kruve Virgol oll’ viil eelmädsel aastal peris uma pornolehekülg, kon tä härgüt’ inemiisi orgjit pidämä...

  Tuud, kuis pal’as iho periselt müü, saami nätä 2011. aasta riigikogo valimiisil. Sõs ei jätetä kellelegi pükse jalga, ei Laarilõ, ei Savisaarõlõ...

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!