Nummõr' 192
Rehekuu 20. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Perimüsmuusiga opipäävä Moosten
 • Uudissõ
   
 • Lindora laada päält saa tähtraamatut
 •  
 • Üts väega makus päiv Varbusõl
 •  
 • Vahtsõn-Antslan maitsti 57 purgisüüki
 • Elo
   
 • Võromaa perändkultuuri jälgi pite
 • Märgotus
   
 • Uibo Toomas: riik võissi massu mõtsaumanigu kätte jättä!
 • Uma Lehe jutuvõistlus!
  Ruitlasõ jutt
  Kirä
  Perämäne külg
   
  Vahtsõn-Antslan maitsti 57 purgisüüki
   
  Konnula Airi
  4. rehekuul peeti Vahtsõ-Antsla rahvamajan kõgõ perre mihklipäivä, kohe Urvastõ valla inemise olli toonu ütenkuun mekmises 57 sorti purki tettüt süüki.

  Soolast kraami oll’ purki tettü rohkõmb ku magusat. Maitsa sai näütüses tomadi-tsisnoki tuurhoidust, sibulamuusi, marineeritüisi kikkasiini. Et oll’ hää pirniaasta, oll’ pirne pantu viie-kuvvõ hoidussõ sisse.

  Et hinnati ka purkõ vällänägemist, sis olli söögimeistri purkõ pääle ka uhkõ linigu heegeldänü vai ummõlnu. Vanaimäkese olli tennü mekmises ka mar’anapsõ: noilõ pudõlilõ olli peris mütsükese pääle meisterdedü ja sildi vanast kallendrist perrä tettü.

  Kokko tulnu söögisõbra valõ kõgõ parõmbas purgisöögis Kasevälä Veronika «Maiasmoka kurgi», Jõgiste Tiiu paloka-pirnimoosi ja Konnula Evi marineeridü köögivilä. Kurõmar’aviina ja tsukru seen veerütedüisi kurõmarju iist sai preemiä ka Uhtjärve Krehvinide pere.

  Viil sai kaia, ku suurõs omma timahava köögivilä kasunu ja mändse esierälidse kujo võtnu. Näütüses oll’ Kurelaugu Viivi ostnu keväjä Tsooru laada päält viis kaaliluuma ja sügüses kasvi pia kõik inämb ku nelläkilotsõs. Viivi kül ütel’, et tä ei olõ viil pruuvnu, kas nä süvvä kõlbasõ.

  Päält mekmist ja kaemist tull’ purgisöögioksjon. Urvastõ valla söögimeistride kraami hinnati korgõlt: suurõmb jagu purkõ müüdi maaha 40–50 krooni iist. Üte mar’aveini iist masti üle saa krooni ja Krehvinide Ess-suust kor’adu kurõmar’a hundijalavii ja uhkõ klaasmõõga seen müüdi maaha 200 krooni iist.

  Viil sai kõgõperrepääväl kaia ravihainanäütüst, oppi hapnõkapsta tegemist ja paprõkorvi volt’mist.


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!