Nummõr' 192
Rehekuu 20. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Perimüsmuusiga opipäävä Moosten
 • Uudissõ
   
 • Lindora laada päält saa tähtraamatut
 •  
 • Üts väega makus päiv Varbusõl
 •  
 • Vahtsõn-Antslan maitsti 57 purgisüüki
 • Elo
   
 • Võromaa perändkultuuri jälgi pite
 • Märgotus
   
 • Uibo Toomas: riik võissi massu mõtsaumanigu kätte jättä!
 • Uma Lehe jutuvõistlus!
  Ruitlasõ jutt
  Kirä
  Perämäne külg
   
  Lindora laada päält saa tähtraamatut
   
    
   
    
  Seo kuu 28. pääväl tulõ nigu egä aasta Lindora laat ja kombõ perrä saa laada päält osta ka vahtsõt, 2010. aastaga Võro-seto tähtraamatut – juttõ ja piltega kallendrit.

  Päält kallendri, tunnõtumbi võrokõisi ja setodõ tsõõrikidõ sünnüpäivi saa tähtraamatust lukõ Valpri Liina tettüt juubõli-luku kunagidsõst Võro liinapääst Asi Akslist, Kalkuna Andreasõ intervjuud vahtsõ seto ülembsootska Sarvõ Õiõga, Mikita Valduri juttu Lõunaeesti mütoloogiast läbi hindä sugulaisi. Lindora laadu aoluust kirotas Võromaa muusõumi tiidjämiis Ruusmaa Artur, man omma Kauksi Ülle ja Rahmani Jani Lindora-luulõtusõ.

  Tähtraamatun om mitmit oppuisi: Mürgü Heiki kõnõlõs katussõtegemisest, latsilõ opatas ijäst pildi, paiupilli, vesipöörä ja tuulõkellä tegemist. Om ka järgmädse Uma Pido kavast üte laulu sõna ja noodi, kaemisõs omma Võro kunstikooli latsi tsehkendüse.

  Tähtraamadu pand’ kokko Lauritsa Leelo, kaasõ tekk’ Lauritsa Piitre. Välläandja om Võro Selts VKKF.

  UL

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!