Nummõr' 191
Rehekuu 6. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vanaimä imä iist
 • Uudissõ
   
 • Oppi olõ-i kunagi ilda
 •  
 • Tulõ kuvvõs võrokiilne Täheke
 •  
 • Põlva latsiaia laat mänguplatsi hääs
 • Elo
   
 • Vanavanaesä jälgin ollõmeistris
 • Märgotus
   
 • Midä arvasõ valimiisist paikligu elo iistvidäjä?
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä
  Perämäne külg
   
  Põlva latsiaia laat mänguplatsi hääs
   
  Nädäli peräst, 13. ja 14. rehekuu pääväl kõrraldas Põlva latsiaid Lepatriinu süküslaada, mille tulu lätt latsi mänguplatsi kõrdategemises.

  «Oodami kaupa kõigi käest, kinkal midä pakku om, egäüts või esi müümä kah tulla,» kuts Põlva latsiaia Lepatriinu juhataja asõtäütjä Kutseri Veera kõiki laada pääle kauplõma ja niimuudu kodoliina latsi mänguplatsi tugõma. Laada pääl või müvvä ubinit, kardokit, põrknit, kõnõlamalda sissetettüisist süküsandõst.

  Umi käekeisiga tegevä seokõrdki midägi nii latsõ ku oppaja. Laadu aigu andva latsõ ka väiku kontsõrdi, niisama tüütäs õnnõluus ja perrekohvik.

  «Tahami, et latsil olõs vällän mängi põnnõv ja kimmäs,» seletäs Kutseri Veera. «Mänguplatsi pääle olõ-i joba viis aastakka midägi vahtsõt mano jõvvõt ehitä.

  Vana, laonu ja ohtligu omma külh ilostõ är kraamit ni viid. Liin remontsõ mi maja külh ilostõ är. No om tarõtsõh jaoh illos, hää ja lämmi – aig mänguplatsi kõrda tegemä naada.»

  Liin kirot’ ka hasartmängumassu fondilõ projekti mängukraami, var’oalotsidõ, liivakastõ ni jalgtii ehitämises. Latsiaid üten vanõmbidõga taht kokko saia mõnõ kiigukõsõ raha, a või-olla jakkus ka vahtsõ liivakasti jaos.

  Minevaasta kõrrald’ Lepatriinu latsiaid kadrilaada. Laadu häätegevüse tsiht oll’ saia api latsiaialõ helütehniga ostmisõs.

  Laadul müüdi latsi, vanõmbidõ ja oppajidõ näputüüd, tugõjidõ annussit. Müvvä olli näütüses lahudu pliidipuu, ravihainu tsäi, hapukapstas, latsi T-hammõ ja Lepatriinu kallendri. Oksjonil oll’ hää minek umaküdsetül leeväl, põdralihavorstil ja suurõl käokirässes värmitül kivimüräkul.

  Minevaasta läts’ häste: puhasttullu tull’ müümisest, annussist ja õnnõloosist 16 000 kruuni. «No om meil hää helütehniga olõmah: ku pido om, sis vanõmbagi kuulva, midä latsõkõsõ lugõva ja laulva!» om Kutseri Veeral hää miil.

  Timahavatsõlõ latsiaia süküslaadalõ omma kõik oodõdu ostma-müümä 13.–14. 10 kell 16–19. Teedüst saa www.lepatriinu.ee päält.


  Allasõ Tiia

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!