Nummõr' 191
Rehekuu 6. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vanaimä imä iist
 • Uudissõ
   
 • Oppi olõ-i kunagi ilda
 •  
 • Tulõ kuvvõs võrokiilne Täheke
 •  
 • Põlva latsiaia laat mänguplatsi hääs
 • Elo
   
 • Vanavanaesä jälgin ollõmeistris
 • Märgotus
   
 • Midä arvasõ valimiisist paikligu elo iistvidäjä?
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä
  Perämäne külg
   
  Tulõ kuvvõs võrokiilne Täheke
   
    
   
    
    
  Latsiaokiri Täheke tulõ seo nädäli trükükuast vällä joba kuvvõndat kõrd võro keeli.

  Nigu joba kombõs om saanu, kirotasõ latsilõ inämbält jaolt mi kandi kiränigu. Seo kõrd sõs jutustas Ojari Triinu luu r-tähte opvast latsõst, Rahmani Jan kolmõst kur’ast eläjäkesest, Kaplinski Jaan olõmalda liinast ja Ilvesse Aapo Räpinä paprõvabrikust.

  Lukõ saa Panga Milvi ja Contra luulõtuisi. Osola kooli latsõ omma Tähekesele saatnu hulga hindä joonistõduid pilte ja Haani kooli latsõ juttõ. Aituma Saarõ Heljolõ ja Leidi Kerstile. Paar latsi luku-luulõtust om är trükit ka vahtsõst «Mino Võromaa» raamatust.

  Mõni väärt lugu om eesti keelest võro kiilde ümbre pant, näütüses Kivirähä Andrussõ jutt õiglasõst pudsunudsijast, Wimbergi lustligu luulõtusõ, nal’a ja Sildre Elina koomiks jäleotsjast pinist Mukist.

  Latsõ saava uudissist teedä, midä põnõvat saa Võromaal seo sügüse tetä. Eesti rahva muusõum kuts latsi Postimuusõummi kaema näütüst pleiätsiist. Seo kõrd saa kätt pruuvi esitettüide makjuisi meisterdämisega. Noid oppas tegemä Ermeli Kristina.

  Edekaasõ om tennü Räpinält peri kunstnik Platsi Marja-Liisa. Tähekese toimõndi Martsoni Ilona ja Fastrõ Mariko.

  Võrokeelist Tähekeist jaotõdas kõigilõ vana Võromaa kuulõ 1. klassõ latsilõ, kõigilõ Tähekeiste kirotajilõ-joonistajilõ ja kõigilõ võro kiilt opvilõ latsilõ. Tõsõ võiva võrokeelidse Tähekese hindäle saia Võro instituudist Võrolt, Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringidõ keskusõst Tartost vai Tal’nast Tähekese toimõndusõst.


  Fastrõ Mariko

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!