Nummõr' 190
Süküskuu 22. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kihlkunnasildi jõudsõ vanalõ Võromaalõ
 • Uudissõ
   
 • Karula kaart üten vana-ao juttõga
 •  
 • Mõnistõ pritsimiihil oll’ tsõõrik tähtpäiv
 •  
 • Põlvan peeti käsitüü- ja kunstipäävä.
 • Elo
   
 • Tsooru Savilöövin tetäs seto pottõ
 •  
 • Aasta oppaja es taha umal aol kuuli minnäki
 • Märgotus
   
 • Leeväst ja poodileeväst
 •  
 • Kiristaja Arvis: ku löüdse suukilpkunna, jäi eski süä saisma!
 • Ruitlasõ jutt
  Perämine külg
   
   
  Kiä pakk veidemb?
    
   
  Ruitlasõ Olavi, potipoliitik 
    
  Valimisõ omma jälki ussõ takan ja käen om õigõ aig suss üüses aknõ pääle panda.

  Suurt inemist päkädsijutuga ei meelüdä, a eräkunna võiva uma valimiskampaania käügin sussi sisse nii mõndagi tsusada.

  Tal’nan Vabahusõ platsin sais puuriit. Savisaar lupa inemiisile, kiä saa-i hindäle puid osta, noid niisama anda.

  Tal’nan jaetas suppi kah. Ku sul suppi ei olõ, tulõ Savisaar esi kulbiga ja nõst sullõ. Ku tahat ilma iist kardokat, saat ilma iist. Tuu ei olõ igäväste nii, a inne valimiisi süütvä sul kõtu täüs külh.

  Tõnõ suur lubaja seltskund om hariligult olnu Rehvormieräkund. Parhilla om näide puult pakutav hüvä kokko kuionu ja näide kodolehe pääl sais küländki otav lubahus: «Kõige paremini õnnestuvad armastusega tehtud asjad. Praegusel keerulisel ajal on rohkem kui kunagi varem vaja armastust. Armastust oma lähedaste vastu. Armastust oma kodukoha vastu. Armastust Eestimaa vastu. Meie armastame Eestimaad!»

  Ütesõnaga: meik laav, tont voor! Ja tuldas vällä kah kõgõ ilosamba rehvormieräkundlasõ, Pentusõga.

  Armastus om otav ja hää. Armasta ei olõ rassõ. Armastusõ kõrvalt jääs aigu ka muu jaos, näütüses tekk’ Tal’na liinapääkandidaat Pentus õkvalt autojuhilupõ.

  Üteltpuult om tuu märk väega mitterohilidsõst ütiskunnast, tõsõlt puult näütäs, et Pentus om päälenakkaja ja ku tä liinapääs saa, sis arvada tulõ tä lihtside asjuga nigu sirmi hoitmisõga ilma tõisi abilda toimõ.

  A Pentus om mu meelest ihnõ lubama. Illos naanõ, a tä käest suurt midägi kätte ei saa.

  Pentusõ üts väiku valimislubahus oll’, et pand Savisaarõ Tal’na tv kinni. Tuu pääle ma esiki mõtlõ.

  Televisiuun om umbõ kallis asi. Hustler TV saat sati kaudu kätte mõnõkümne krooniga kuun, a Savisaarõ televisiuun mass mitmit miljonit ja sääl näüdädä-i esiki musta munakotti mitte... Vast om sõs tõtõstõ mõistligumb tuu asi är häötä.

  Tõsõ eräkunna omma sõs mittelubamisõ tiid lännü. Et mi ei paku midägi, selle et midägi pakku ei olõ. Kiä pakk, tuu võlss, a mi ei võlsi, mi ei paku, meil ei olõ ja minke ülepää... Ütesõnaga, om mint veidembpakmisõ tiid.

  Ku Savisaar lupa kõkkõ, sis tõisõl om jah mõistlik vastapididse programmiga vällä tulla: lupa inemiisile midägi säänest, midä Keskeräkund pakku ei suta.

  Näütüses Savisaarõvapa liinavalitsust. Sepäelmarivapa ütiskunda.

  Normanihendrikuvapa naaru ja Baltakseniavapa kavõhushüppämist. Rassõl aol käü sääne programm kah.
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!