Nummõr' 190
Süküskuu 22. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kihlkunnasildi jõudsõ vanalõ Võromaalõ
 • Uudissõ
   
 • Karula kaart üten vana-ao juttõga
 •  
 • Mõnistõ pritsimiihil oll’ tsõõrik tähtpäiv
 •  
 • Põlvan peeti käsitüü- ja kunstipäävä.
 • Elo
   
 • Tsooru Savilöövin tetäs seto pottõ
 •  
 • Aasta oppaja es taha umal aol kuuli minnäki
 • Märgotus
   
 • Leeväst ja poodileeväst
 •  
 • Kiristaja Arvis: ku löüdse suukilpkunna, jäi eski süä saisma!
 • Ruitlasõ jutt
  Perämine külg
   
    
   
    
  Minevä puulpäävä Põlvan peetül suurõl käsitüü- ja kunstipääväl oll’ esierälidselt pall’o märgitü latsi pääle.
   
  Pildi pääle jäi tuu, kuis kõlapille tegemise meistri Lumõ Tõnu opas’ latsi tüütarõn 9aastadsõlõ poiskõsõlõ Kalderi Mark Robinilõ tsirgupilli tegemist.

  Tuujaos olõki-i muud vaia, ku väikeist jupikõist vanast bambusõst suusakepist ja ütskõik mändse puu ossast lõigatut tsillokõist tsõõri. Pill nakkas õkva tsirgu muudu hellü tegemä sõs, ku keerotat tuud piinü nööriga pää kotsil.

  Joba ütsändät kõrda peetül Põlva käsitüü- ja kunstipääväl oll’ latsi tüütarõ ja nailõ eräle ka mängmiskotus edimäst kõrda. Latsi oll’ mõlõmban hulga. Edimäst kõrda anni pääväle lusti mano võistlusõ: vanaimä kere võiki langa, vanaesä loiva lehte, imä koi ja esä lei nakla puu sisse.

  Latsi tüütarõn oll’ vällä pantu pall’o väega ilosat käsitüüd. Esieränis häste olli vällä mõtõldu Põlva ütisgümnaasiumi opilaisi puust massina. Latsi tüütarõn näütsivä Mooste põhikooli oppaja, kuis tetä hariligust anomamõskmisõ kurstist Käsnä-Kallet.

  Põlva käsitüüklubi kõrraldõt pääväl käve mitosada inemist. Päävä lõpõtusõs astsõ üles tõisi siän ka Kihnu Virve.

  Allasõ Tiia
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!