Nummõr' 190
Süküskuu 22. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kihlkunnasildi jõudsõ vanalõ Võromaalõ
 • Uudissõ
   
 • Karula kaart üten vana-ao juttõga
 •  
 • Mõnistõ pritsimiihil oll’ tsõõrik tähtpäiv
 •  
 • Põlvan peeti käsitüü- ja kunstipäävä.
 • Elo
   
 • Tsooru Savilöövin tetäs seto pottõ
 •  
 • Aasta oppaja es taha umal aol kuuli minnäki
 • Märgotus
   
 • Leeväst ja poodileeväst
 •  
 • Kiristaja Arvis: ku löüdse suukilpkunna, jäi eski süä saisma!
 • Ruitlasõ jutt
  Perämine külg
   
   
  Karula kaart üten vana-ao juttõga
   
  Kaet Internetist maakaarti, klõpsat vällä valit kotussõ pääle, ette tulõ seo paiga pilt ja vana-ao jutt sama paiga kotsilõ – säänest esierälist kaarti pandas kokko Karula rahvuspargi kotsilõ.

  «Ku häste lätt, saa taad kaarti kaia vahtse aasta radokuust,» ütel’ Eesti kirändüsmuusõumi tüütäjä Kama Pikne, kiä avitas kaardi jaos paigaperimüst kokko kor’ada. Pikne om esi kah Karulast peri. Tä otse kirändüsmuusõumist vällä vannu perimüstekste Karula rahvuspargi kotussidõ kotsilõ. Seo suvi käve üten projekti Radar vidäjä Jonuksi Tõnnoga noid kotussit luudusõst üles otsman. «Tuu ole-s kerge,» sellet’ Pikne. «Kotussõnime omma kaoma lännü, paiga omma muutunu. Mõnikõrd ole-i jutu üleskirotaja küländ täpsele kirja pandnu, kon tuu paik om, mille kotsile perimüslugu käü. Oll’ lugu üte järve kotsile, määne om ka seoilma-ao kaarte pääl olõman. A vannu kaarte kaien tull’ vällä, et sis kandse seod nimme hoobis tõne järv, miä maaparandamise aigu ala lasti. Põra om sääl inne suu.»

  Kama Pikse sõnno perrä om päält kaardi valmissaamist lihtsä esi nuu paiga läbi kävvü, mille kotsilõ Internetin vana-ao jutt ripus. «Karulan koguti perimüst ka 2002. aastagal. Saa võrrelda, kas vana jutu ka seoilmaaigu rahva seen tsõõritase ja kuimuudu neo omma aoga muutunu,» kõnõl’ Kama Pikne. «Paikligele inemiisile võissi huvvi pakku tuu, et mõne jutu või olla kõnelnu näide kauge edevanemb.»

  Projekti jaos and’ rahha Keskkunnainvesteeringide keskus. Parhilla tetäs samma kaarti ka Lahemaa rahvuspargi kotsilõ ja valmis om Suumaa kaart.

  Harju Ülle
   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!