Nummõr' 189
Süküskuu 8. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kardok lätt kaubas
 • Uudissõ
   
 • Lõõdsastipi iist uma pill
 •  
 • Rõugõn plaanitas seenerekordit
 •  
 • Midä kaitsa Läti piiri veeren?
 •  
 • Näütüs «Seto paik om pall’o hüä» Tarton
 • Elo
   
 • Taksoroolin nall’a nabani
 •  
 • Musta mehe Võromaa mõtsan
 • Märgotus
   
 • Mürgü Heiki: ku asju esi tiit, võit poodist ülbe näoga müüde kõndi!
 •  
 • Oll’illus suvi!
 • Ruitlasõ jutt
  Perämine külg
  Kira
  Kirä Kaasanist
   
  Sabbe Augusti 100. sünnüaastapäävä matk
   
  20. põimukuul kõrrald’ Paidra küläseltsing matka Eesti perämädse mõtsavele Sabbe Augusti 100. sünnüaastapäävä avvus. Matkajidõ siän olli ka Sabbe Augusti neländä põlvõ sugulasõ. Sabbe avvusamba man pakuti mõtsakohinat, kodoveini ja kuumi keedetüisi koorõga kardokit. Kõnõldi mõtsavele noorõpõlvõ tegemiisist ja vempõst.

  Nuu jutu olli väärtüsligu Lasva valla perändkultuuri inventiirjä jaos, kes korjas säänest teedüst umma teedüssekokko.

  Sabbe Augusti jaos oll’ vesi väega tähtsä olnu. Ku muido pritsiti sitavidämistalgu lõpõtusõs ütstõist viiga vai peeti viisõta, sis August oll’ ütskõrd püürnü kats naist hõlma ala ja veenü nä, tükü, kaalani vette.

  Üts punkri oll’ Augustil ka nii tettü, et tull’ inne ujjo jõkõ piten, sis vii ala minnä ja säält nigu kobras umma pessä magama minnä.

  Oll’ iks kimmäs ja tark miis, kes elli 32 aastakka mõtsan är, inne ku KGB tä ilmast är võtt’!


  Riitsaarõ Lainõ

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!