Nummõr' 189
Süküskuu 8. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kardok lätt kaubas
 • Uudissõ
   
 • Lõõdsastipi iist uma pill
 •  
 • Rõugõn plaanitas seenerekordit
 •  
 • Midä kaitsa Läti piiri veeren?
 •  
 • Näütüs «Seto paik om pall’o hüä» Tarton
 • Elo
   
 • Taksoroolin nall’a nabani
 •  
 • Musta mehe Võromaa mõtsan
 • Märgotus
   
 • Mürgü Heiki: ku asju esi tiit, võit poodist ülbe näoga müüde kõndi!
 •  
 • Oll’illus suvi!
 • Ruitlasõ jutt
  Perämine külg
  Kira
  Kirä Kaasanist
   
  Perämäne kokkohoitmine
    
   
  Ruitlasõ Olavi, rehnutimeistre 
    
    
  Õks piät masu aigu tuu perämädse as’a kah üle kaema, kost kokko hoita saa – inemise ärminegi vai matussõvärgi.

  Ja mitte õnnõ kokko hoita ei tulõ inemise ärkuulmisõ päält, a ka veidükese kassu tiini.

  Oll’ hää inemine, tekk’ eloaig kõvva tüüd, las tege no päält surma kah. Tsäksoni Maikli Ameerigan päält ärkuulmist õigõlõ tüüd tegemä naas’ki! Mass eloaol tettü võla är ja pidä ummi latsi üllen.

  Edimäne asi om, et inemist maa sisse matta ei tasu är. Massa havvakaibjalõ ja perän käüt nigu ull’ jõuluaigu surnuaian rehitsemän ja kündlit palotaman. A mis kündle masva? Mis bussipilet surnuaida mass?

  Ku näet, et sul om tagatarõn koolnu, ei olõ mõtõt paanikalõ minnä. Tulõ võtta tüüriistakapist magnet ja kaonukõnõ tuuga üle laskõ.

  Parhillatsõl aol pandas inemiisile egäsugutsit metallist noogussit, ku säändse uma kaonugõsõ seest lövvät, võit hääst matõrjaalist tettü noogussõ kokkoostupunkti viiä. Mõnõ kopka õks saat!

  Kimmäle tulõ kaonukõsõ suu üle kaia. Ku sääl om kuldhambit, om sääne tunnõ nigu bingomängun, ku diagonaal kokko lätt.

  A ku ei olõ kulda, sõs tulõ säält proteesi vällä kisku, puhtas mõskõ ja piinüs jahvata.

  Saa hulga proteesipulbrit, määnest om hää karoonalavva pääle panda, et nupu parõmbalõ liigussi.

  Minno pand mõtlõma, mille hää krematooriumilämmi korsnahe lastas?

  Määne mälehtüs mullõ mu armsast kaonukõsõst niimuudu jääs... Et mu vanaimä om no taivan külh, a mitte jumala ja neitsü Maar’a man, nigu tä esi tahtsõ, a timäst sai hoobis kasvuhuunõgaas... vai kasvuhuunõkile...

  Kremtooriumi tulõssi lämmävõrkõga ütistä ja tuu iist veidükese tarõlämmä hinda allapuulõ saia. Kõik inemise muidoki ei saa, saava nuu, kiä andva Eesti Energiäle kaonugõsõ pääle tseki, kon kirän, et Maali vai Johannõs läts’ seol kuupääväl ahjo ja näist saadi nii- ja niipall’o puhast energiät.

  Ku Johannõs oll’ 96 killo rassõ ja Maali 57 ja neo numbri majandusministri puult ette nätt koefitsendiga läbi korruta, saamiki teedä, pall’o lämmind ja energiät saimi.

  Johannõs laksõ viimädse 20 aastat, las no rõibõ kütt tarrõ. Olkõ õnnõlik, et niigi läts’ – säändsele tõpralõ om krematooriumiahi kah pall’o hää, kompostiunikuhe olõssi paras kaiba ja kürvits kõtu pääle istuta...

  Ku nakkat mõtlõma, ku kasulinõ sullõ lähkü koolnu tegeligult om, om pall’o keremb kaotust vällä kannahta. Vai võitu.


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!