Nummõr' 189
Süküskuu 8. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kardok lätt kaubas
 • Uudissõ
   
 • Lõõdsastipi iist uma pill
 •  
 • Rõugõn plaanitas seenerekordit
 •  
 • Midä kaitsa Läti piiri veeren?
 •  
 • Näütüs «Seto paik om pall’o hüä» Tarton
 • Elo
   
 • Taksoroolin nall’a nabani
 •  
 • Musta mehe Võromaa mõtsan
 • Märgotus
   
 • Mürgü Heiki: ku asju esi tiit, võit poodist ülbe näoga müüde kõndi!
 •  
 • Oll’illus suvi!
 • Ruitlasõ jutt
  Perämine külg
  Kira
  Kirä Kaasanist
   
  Musta mehe Võromaa mõtsan
   
  Peedosaarõ Kaisa
    
   
  Nigeeria poisi üten Eesti poissõga sõaväemassina kastin 
    
  Miä saa Aafriga miihist, ku näile Kaitsõliidu vorm sälgä toppi ja Võromaa mõtsa vallalõ laskõ? Vähämbält eloga tulõva vällä külh!

  21. põimukuu pääväl tulli Võromaa naiskodokaitsjilõ küllä Tarto ülikooli IT-eriala suvõtudõngi, noidõ siän ka kats hüdsimusta poissi Nigeeriast: John ja Tapjs (no viil nuuri Mehhikost, Indiast ja Euruupa maiõst kah).

  Suvõtudõngilõ tull’ sis mi elost ja Kaitsõliidust kõnõlda ja mõtsa orienteeruma kah viiä. Et ma olõ koolin inglüse kiilt opnu, sis seledi näile pikält Kaitsõliidu ja naiskodokaitsõ kotsilõ. Perän sattõ küsümüisi nigu käüsest: tudõngi es saa päält pikkä juttu õks arvo, et mi olõmi naiskodokaitsõn vabatahtligult ja ei olõki aotiinjä vai peris sõaväelasõ.

  Ku mõtsa lätsimi, sis mõtli, et vast üts katõst Nigeeria poisist iks mi Võromaa mõtsan är essüs, a es olõki asi nii hull. Kõik tudõngi jõudsõva peräle, no aigu läts’ õnnõ hulga.

  Nigeeria poiskõsõ saiva orienteerumisõ jaos peris häste Kaitsõliidu vormi aetu.

  Sõidimi sõaväeläisi kastiautoga ütest kotussõst tõistõ. Johnilõ ja Tapjsilõ miildü istu, vorm sällän, ja kastist egäle vastatulõjalõ lehvütä. Peris mitu inemist jäi näile suuri silmiga perrä vahtma.

  Ku sõidimi parajidõ Lahingukoolist är ja mi sõaväeauto takan sõitsõ üts väiku massin, sis Tapjs lehvüt’ väega hoolõga: tahtsõ vast, et nuu väikun auton olõja inemise vasta lehvütäsi. A John lei tä käe alla ja ütel’: «Miä sa härplet tan! Nä jo nigunii ei näeki sinno: olõt pall’o must!» Ma pidi naaru kätte är kuulma!

  Mõtsatii pääl näimi vaskhussi. Röögemi külh, et taad tohe-i puttu, aja hanna är, a Aafrigamaa mehe ai kõrraga hussilõ käe külge ja naksi tuud uurma – nä jo umal maal hussõga harinu.

  Tudõngilõ sai viil Nursipalo raketiangaarõ ja Lahingukuuli näüdätüs.

  Päiv oll’ tõtõst pikk ja lõpus oll’ noil puutri takan istma harinuil nuuril toss peris välän. No nii pall’o jõudu vatti saanu tudõngil viil jagusi, et lätsivä esi viil Tamulalõ ujoma ja Võro liina sünnüpäävatorti mekmä.


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!