Nummõr' 189
Süküskuu 8. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kardok lätt kaubas
 • Uudissõ
   
 • Lõõdsastipi iist uma pill
 •  
 • Rõugõn plaanitas seenerekordit
 •  
 • Midä kaitsa Läti piiri veeren?
 •  
 • Näütüs «Seto paik om pall’o hüä» Tarton
 • Elo
   
 • Taksoroolin nall’a nabani
 •  
 • Musta mehe Võromaa mõtsan
 • Märgotus
   
 • Mürgü Heiki: ku asju esi tiit, võit poodist ülbe näoga müüde kõndi!
 •  
 • Oll’illus suvi!
 • Ruitlasõ jutt
  Perämine külg
  Kira
  Kirä Kaasanist
   
  Näütüs «Seto paik om pall’o hüä» Tarton
   
    
   
    
  23. süküskuu pääväni saa Lõunõ-Eesti keele- ja kultuuriuurmiisi keskusõn (Lossi 38, Tarto (vana anatoomikum)) kaia Palmi Aili setopitsilist savitüükunsti ja Reissare Veera tettüisi pitse.

  Pildi pääl olõva savias’a omma kirjädü seto pitsega. Suur jago näütüsele ülespantust savitüüst om palotõt Verskan Seto talomuusõumi savipalotusahon.

  Kolmapäävä, 9. süküskuu pääväl kell 17–20 om näütüse man kõiki huviliisi
  jaos vallalõ savitüükunsti opitarõ. Teedüs ja kirjapandminõ tel 5342 8659 (Palmi Aili).


  UL

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!