Nummõr' 63
Märdikuu 9. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Susi lambakarjan!
 •  
 • Kodolugu kaasi vaihõl
 •  
 • Maalõ tulõ ravvalda aig
 •  
 • Seokõrd sis Poola nimi?!
 • Elo
   
 • Märdisandele uss' vallalõ!
 •  
 • Tsuugõ mõistõtas viil tetä
 •  
 • Muudsa as'a vannu rõivakirju perrä
 • Märgotus
   
 • Browni Kara: Võromaa koolin om tähtsä kõik' kaugõ ja võõras
 •  
 • Suurõ perre elost
 • Aholämmi
  Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Tsuugõ mõistõtas viil tetä
   
  Saarõ Evar
  evar@wi.werro.ee
   
     
   Timahavadsõ Lindora laadu kõgõ erilidsembät kaupa pakk' Rolli-nimeline miis' Loosist. Täl olli müvvä park'malda nahast tsuvva.

  «Lehm lõppi är. Ei, kõik' läts' häste, kindlustus massõ kinni ja… No kost, joba kümme aastat tagasi. Mul oll' nahk är pant, a peräkõrd sai likõs ja ai karva maaha. Kai, et midä muud tast iks saa ku tsuugõ,» kõnõl' Rolli. «Näio, kas sa tiiät, mis naa omma?» küsse tä üte uudistaja käest. «Ah pastlad. A ma küsü, mis naa võro keelen omma?» Näiokõnõ õnnõ naaraht'
 • Rolli oll' toonu laatu kats' paari tsuugõ, viil pakk' tä kartolt, luudõ ja lastukorvõ.
 •  
  «Sa kae naid kaplu,» näüdäs' Rolli. «Suurõmbil omma linast, a vähämbil omma lõhmussõ niinest. Taaga võit autot perän vitä, taa är ei kakkõ. Niinest om maru
  rassõ kapla tetä, ei saa jakada. A muido naa raagnahast tsuvva, naa kuiusõ maru kõvas. Ku jalga tahat panda, piät üü aigu leotama.»
   
  «Mille sul, Rolli, naa tsuvvanõna nii andsagu omma,» küsse üts' külämiis'. «Näütä õigõ siiä, ma kae, kuis taa sul tettü om… Sa piät näet nii käändmä ja kabla tõõsõlt puult sisse ajama.» – «Nüüd Kalju käändse mu tsuvva peris paheldõ,» es võta Rolli oppust.

  «Mis tsuvva masva?» küsse ma. «A ma või sullõ niisama ka är anda. A naid vähämbit ei saa. Naa ma lubasi muusõumilõ,» näüdäs' Rolli niidsest kapluga tsuugõ pääle. «Võta naa suurõmba, sõs saat, ku kandma kah nakkat. Tiiät ku hää kerge naa jalan omma. Hummogu edimält omma likõ, a lõunas kuiusõ är, sõs läät nigu kobisas!»
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Kui märdipäävä järv vallalõ,sis jüripäävä kah!

  Vanarahvas


   
     
   Uma Lehe sõbõr!