Nummõr' 189
Süküskuu 8. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kardok lätt kaubas
 • Uudissõ
   
 • Lõõdsastipi iist uma pill
 •  
 • Rõugõn plaanitas seenerekordit
 •  
 • Midä kaitsa Läti piiri veeren?
 •  
 • Näütüs «Seto paik om pall’o hüä» Tarton
 • Elo
   
 • Taksoroolin nall’a nabani
 •  
 • Musta mehe Võromaa mõtsan
 • Märgotus
   
 • Mürgü Heiki: ku asju esi tiit, võit poodist ülbe näoga müüde kõndi!
 •  
 • Oll’illus suvi!
 • Ruitlasõ jutt
  Perämine külg
  Kira
  Kirä Kaasanist
   
  Rõugõn plaanitas seenerekordit
   
    
   
  Minevaasta sai Rõugõ seenenädäli näütüsel kaia 175 liiki siini 
    
  Eelä naas’ Rõugõn seenenätäl – as’atundja jagava huviliidsilõ teedüst siini kotsilõ, püütäs mõtsast löüdä rekordarv eri sorti siini, saa vahtsit seenesüüke mekki ja purgisiini võistlusõl üten lüvvä.

  Seenenädälil (7.–13.09) liigus Rõugõ pääl Eesti kõgõ tunnõtumb seenevana Parmasto Erast, kiä kõnõlõs siini kaitsmisõst.

  Fotomiis Tartese Urmas näütäs umma filmi tuust, kuis pisiläse siini pääl ja seen eläse. Nätä saa ka seenefotograafi Liivi Vello seenepilte.

  Egäl seenenädäli pääväl käüdäs Eesti maaülikooli seenetiidläse Vaasma Malle vidämisel mõtsan kah ja ütitselt lövvetüist huvitavambist seenist tetäs näütüs.

  Minevaasta, ku Rõugõn peeti edimäst kõrda seenenädälit, olli paikligu inemise kõgõ inämb imehtänü tuud, ku hulga esieräliidsi siini või löüdä õkvalt näide kodomoro takast mõtsanukast. Rõugõ küle alt löüti sis 175 esi seeneliiki ja timahava tahetas taa rekord üle lüvvä.

  Rõugõhe om uuta ka päämidselt kalamehen tunnõtut Koržetsi Vladislavi. Tulõ vällä, et tä om ka meistri hüvvä seenesüüki kokko kiitmä. Koržetsi seenesüüki saa paiga pääl ka maitsa (vähämbält kipõmba ja nälätsembä).

  Plaanin om ka purgisiini võistlus: võistlõsõ ütskõik kuimuudu purki tettü seene.

  Seenenädäli kotsilõ saa inämb teedüst kodoleheküle www.viitinalhk.ee päält vai tel 507 6214 (Tuberiku Toivo).

  Seenenädäli iistvidäjä omma Viitinä luudushariduskeskus, Rõugõ rahvamaja ja Looduskalender.


  UL

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!