Nummõr' 189
Süküskuu 8. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kardok lätt kaubas
 • Uudissõ
   
 • Lõõdsastipi iist uma pill
 •  
 • Rõugõn plaanitas seenerekordit
 •  
 • Midä kaitsa Läti piiri veeren?
 •  
 • Näütüs «Seto paik om pall’o hüä» Tarton
 • Elo
   
 • Taksoroolin nall’a nabani
 •  
 • Musta mehe Võromaa mõtsan
 • Märgotus
   
 • Mürgü Heiki: ku asju esi tiit, võit poodist ülbe näoga müüde kõndi!
 •  
 • Oll’illus suvi!
 • Ruitlasõ jutt
  Perämine külg
  Kira
  Kirä Kaasanist
   
  Lõõdsastipi iist uma pill
   
  Harju Ülle
    
   
  Ojasaarõ Toomassõlõ suuvva preemiä puhul õnnõ stipendiumi luuja Ubina Jüri ja Tarto lõõdsafestivaali kõrraldaja Laube Kadri 
    
  «Pilli pääle lätt, taa om joba lepingun kirän,» ütles Põlva valla Vanakülä poiss Ojasaarõ Toomas (16) 10 000kroonidsõ Ubina Jüri nimelidse lõõdsastipendiumi kotsilõ, mille tä pühäpääväl Tarto lõõdsafestivaalil kätte sai.

  Toomas saa hindäle väega esierälidse lõõdsa: edimädse pilli, mille lõõdsamiis Tartese Heino om ummi kässiga valmis tennü. «Helü om hää, klaviatuur om kah hää,» kitt Toomas Heino tettüt pilli. Pill om tegeligult joba puul aastakka timä käen olnu: Tartese Heino om lubanu umal vallaliidsi kässiga opilasõl taaga mängi niipall’o, ku nuurmiis õnnõ taht.

  «Lõõdsamänguga saa häste leibä tiini!» tiid Toomas päält pillimängu täüs suvvõ. Toomast kutsuti pia egäl nädälivahel kohegi lõõtsa tõmbama. Et Toomas om peris suurõst perrest – täl om neli velle ja sõsar – sis kullu lisaraha mar’as är.

  Ojasaarõ Toomas om väega vallaliidsi kässiga lõõdsamängjä, kitvä nii tedä stipendiumi saajas üles säädnü Põlva muusikakuul ku ka stipendumi jagaja Tarto kultuurkapitali juhataja Koppeli Ülle.

  Toomas opp Põlva muusikakoolin akordionni, lõõdsa võtt’ edimäst kõrda kätte poolõtõsõ aastaga iist ja opsõ mängu kipõlt är. Võro folkloorifestivaali aigu peetäväl Teppo lõõtsu võikimängmisel võitsõ tä mineväaasta algajidõ siän ja timahava nuuri siän pääpreemiä.

  Põlva muusikakoolin om lõõdsamäng avvu seen: kats aastakka om sääl kõrraldõt lõõdsamängu oppuisi, seost sügüsest nakkas kõrra kuun kokko käümä Lõõdsaklubi.


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!