Nummõr' 188
Põimukuu 25. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Perimüslaagri Kaika Laine häie suuvõga
 • Uudissõ
   
 • Kanni suguselts käve uma edeesä kannu pääl
 •  
 • Torm tekk’ kurja
 •  
 • Võrokiilne tiimassin oll’ väega popp
 • Elo
   
 • Maakivioppus ökofestivalil
 •  
 • Noorõ tandsõva hinnäst Jõksi järve veeren maalõ
 •  
 • Kolm kuldaväärt kodopaigaraamatut
 •  
 • Üts küsümüs
 • Märgotus
   
 • Liivati Lola: taha tulla õnnõ Võromaalõ, ei muialõ!
 •  
 • Giiditüü ja kodouurminõ and pall’o hääd väke
 • Ruitlasõ jutt
  Perämine külg
  Kira
   
   
  Üts küsümüs
   
  Kas PRIA LEADER-programmilt saad 928 444 krooniga saava Hurda Jakobi sünnükotussõ huunõ kah kõrda tett, vai kulus taa raha õnnõ mõõtmisõ, projektiirmise, uurmis- ni paprõtöie pääle?

  Jää Arvo ,Hurda Jakobi kodotalo taastamiskomitee juht:

  «Renoviirmistöiega alostõdi 3. põimukuu pääväl. Õkva parhilla (11. 08 paiku) om valla võet ait ja savusann, midä päält elomaja maahapalamist 1975. aastagal tarvitõdi ka elämises. Naa huunõ, palgi, tetäs kõrda ehitäjä var’oalotsõn. Vaihepääl pandas huunilõ postvundamendi, midä olõ-i silmäga nätä, selle et nä jääse maa sisse ja nätä osa tetäs õkva nii nigu oll’ vanast.

  Laut ja keldri omma parhilla viil putmalda. Keldri tetäs inneskidses – tuu tähendäs, et parhillanõ puust päälisehitüs võetas är. Laut võetas kah valla ja sõs saa selges, miä tuuga edesi saa. Säänest lauta sääl Hurda eloaol es olõ.

  Tüü Lepä talon pruum Hütimäe Ehitus OÜ lõpõta timahavva, arvada rehekuus.

  Kõik renoviirmistüü masva kokko 989 548 kruuni. Taast saimi PRIA käest 928 444 ja umaosalus om 92 844 kruuni. Mi loodami väega, et umaosalust avitasõ katta valla, maavalitsus, korjandusõ jms. Nigu nätä, õkva ehitämises kõik raha ei kulu – nii et osa jääs ka tõisi renoviirmisega köüdetüisi kullõ kattõs.

  Taa om edimäne etapp. Tõnõ etapp piäs olõma elomaja inneskidses tegemine – sõs, ku taan osan om kõik selge nii Hurda Jakobi kodotalo taastamisõ komiteen ku Põlva vallan.

  Edesi om vaia tetä haljastusprojekt, miä pand paika, kohe midä tulõ: kas tulõ kõlakoda, kas tulõ määnegi plats üritüisi jaos, määne olõs piirdeaid jne jne.

  Nigu nätä, märkmist om küländ. Kimmäle om vaia selges kõnõlda, miä Hurda talohuunõn tetäs ja köüdüs Himmastõ koolimaja ja küläkeskusõga.

  Küsse Allasõ Tiia

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!