Nummõr' 188
Põimukuu 25. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Perimüslaagri Kaika Laine häie suuvõga
 • Uudissõ
   
 • Kanni suguselts käve uma edeesä kannu pääl
 •  
 • Torm tekk’ kurja
 •  
 • Võrokiilne tiimassin oll’ väega popp
 • Elo
   
 • Maakivioppus ökofestivalil
 •  
 • Noorõ tandsõva hinnäst Jõksi järve veeren maalõ
 •  
 • Kolm kuldaväärt kodopaigaraamatut
 •  
 • Üts küsümüs
 • Märgotus
   
 • Liivati Lola: taha tulla õnnõ Võromaalõ, ei muialõ!
 •  
 • Giiditüü ja kodouurminõ and pall’o hääd väke
 • Ruitlasõ jutt
  Perämine külg
  Kira
   
  Hüvvä nõvvu rebäse vasta
   
  Pall’o inemise omma rebäsidega hädän. Mul veivä üts aasta är ütessä kanna, tõnõ aasta kuus. Külh ma säi toki otsa lipikit ja egäsugumaidsi verevit linte – midägi es avida.

  Nikagu Kaika Laine opas’, et säe muro pääle traadiga üles häste helisevä ravva ja pessä noid esieränis hummukide. Nii ma tinavaasta keväjä-suvõ tei ja ommaki kõik kana alalõ! Rebäse haukva külh üle Saarjärve, a muro pääle julgu-i inämb tulla.

  Kitä ja tennä Lainet taivani säändse hää nõvvu iist!


  Saaroni Erika Saarjärvelt


  Umal aol es olõ mi kandin ei kull’õ egä rebäsit. Perämäidsil aastil lätsivä rebäse peris pöörätses. Es avida muu, ku teimi korgõ aia õkva laudaussõ ümbre. Õnnõ nii saava kanakõsõ ellä.


  Minna Rõugu lähkült

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!