Nummõr' 188
Põimukuu 25. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Perimüslaagri Kaika Laine häie suuvõga
 • Uudissõ
   
 • Kanni suguselts käve uma edeesä kannu pääl
 •  
 • Torm tekk’ kurja
 •  
 • Võrokiilne tiimassin oll’ väega popp
 • Elo
   
 • Maakivioppus ökofestivalil
 •  
 • Noorõ tandsõva hinnäst Jõksi järve veeren maalõ
 •  
 • Kolm kuldaväärt kodopaigaraamatut
 •  
 • Üts küsümüs
 • Märgotus
   
 • Liivati Lola: taha tulla õnnõ Võromaalõ, ei muialõ!
 •  
 • Giiditüü ja kodouurminõ and pall’o hääd väke
 • Ruitlasõ jutt
  Perämine külg
  Kira
   
  Vabahusõl om kõik meelen!
    
   
  Ruitlasõ Olavi, vabahusvõitlõja 
    
  Ma märgi, et tuu tands Vabahussõa samba ümbre olõ-i ülepää tšehhe-klaasimeistride süü. Samba klaaspaneeli valmis tennü Tšehhi firma es või teedä, et nii kehv ja likõ suvi tulõman om. Ei püsü timahava sipul, kardok, tsesnak. Põrknal om joba maa seest võetult määpleki pääl... Ei püsü vabahussammas kah! Klaas lätt õks vihmadsõ suvõga kõllatsõs...

  Klaas oll’ hää valik. Om masu aig ja klaas oll’ ehitämises üts odavampi matõrjaalõ. Klaas om pääleki luuduslik matõrjaal. Viil odavamb luuduslik matõrjaal olnu savi. A Lämmijärven Võhandu suudmõ lähkül om Savi Saar joba olõman, Vabahusõ kujotamisõs tull’ läbipaistvampa ja veidembhämärät matõrjaali pruuki.

  Sada miljonni om vabahusõ iist õks väega väiku raha. Vabahus om õks väega kallis asi ja 100 miljonni või tuu man õigusõga piinüs rahas nimmada. Kaegõ, pall’o ameeriklaisi vabahusõsammas massõ ja sõs tulkõ ütlemä...

  Samba edespidine huuldaminõ võtt päält 200 000 krooni aastan. Valgustaminõ lätt 120 000 aastan. Muroniitmine ja kajagasita mõskminõ umbõs 70 000 – jälki tarvilik kulu: ega Vabahusõsammas määnegi Adamsoni tühipall’as lauluesä ei olõ, määne või Võrol puulpümmen pargin, tsirgusitt pään, näpp pistü, istu... Mis Kreutzwald hääd tekk’? Kirot’ mõnõ raamadu... A mis vabahus miika hääd tennü om? Oioi!

  Ku es olnu vabahust, es olnu meil ei Kiku ega Veerpalu olümpiämedälit. Es olnu Internetti ja kaabeltv-d, Pleiboid ni Nato linnukit pää kotsil. Es olnu Euroopa liidu kõrdatettüisi suurteid. Es olnu meil parhilla määnestki sõnavabahust...

  Ja las tä kollõtas, tuu sammas... Likõ suvi nigunii ja mis sääl õks: ei olõ määnegi salahus, et vabahus omgi nigu piimvalgõ peldigupott – midä rohkõmb sa sinnä sisse lasõt, tuud kõllatsõmbas tä lätt. Ega vabahus pääst nõrgakõnõ olõ-i, timäl om kõik meelen: Kallasõ 10 miljonni dollarit, Simmi Hermanni riigiriitmine... Vabahus mälehtäs väega häste, kuimuudu Otsaltipoiss eelektriga kalal käve vai kuimuudu Reiljan läts’ ja hõlma alt maad vahet’. Egä kõrd, ku kiäki vabahusõ poti pääl käü, läävä potiveere kõllatsõmbas. Inämbüs inemiisi pidäse hinnäst vabahusõ kemmergun tasaligult ja lukupidävähe üllen. A mõni, kurinahk, ei saa jah tõistõ, ku õkvalt piät jalguga poti otsa ronima ja tuu pühä poti jäl silmini täüs pasandama...

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!