Nummõr' 188
Põimukuu 25. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Perimüslaagri Kaika Laine häie suuvõga
 • Uudissõ
   
 • Kanni suguselts käve uma edeesä kannu pääl
 •  
 • Torm tekk’ kurja
 •  
 • Võrokiilne tiimassin oll’ väega popp
 • Elo
   
 • Maakivioppus ökofestivalil
 •  
 • Noorõ tandsõva hinnäst Jõksi järve veeren maalõ
 •  
 • Kolm kuldaväärt kodopaigaraamatut
 •  
 • Üts küsümüs
 • Märgotus
   
 • Liivati Lola: taha tulla õnnõ Võromaalõ, ei muialõ!
 •  
 • Giiditüü ja kodouurminõ and pall’o hääd väke
 • Ruitlasõ jutt
  Perämine külg
  Kira
   
  Võrokiilne tiimassin oll’ väega popp
   
    
   
    
  Seo suvi võisõ Võromaa teie pääl nätä valgidõ juuni tõmbamisõ massinat, pääl võrokiilne hoiatuskiri «Pallõmi ette kaia, tiid võõbatas».

  «Autojuhi ütli, et egä päiv pidi vähämbält kolm müüdäsõitjat kinni, et pilti tetä,» muhelõs massina umanik, OÜ KiirWarren juht Liivaku Kimmo. «Mitmõ lätsi ka autojuhtõga juttu tegemä, muidoki võro keeli, a kah’os oll’ üts juht lätläne, tõnõ Virumaalt peri ja võro kiilt es mõista.»

  Liivaku Kimmo firma tõmmas’ Võromaa teie pääle valgit juuni edimäst suvvõ. «No tahtsõmi rutiinist vällä tulla ja tsipa nall’a tetä, tuust sis mõtõ massina pääle võrokiilne kiri panda,» selet’ tä.

  Timahavadsõs om tüü läbi, võrokiilse kiräga tiimassinat saa jäl nätä tulõval suvõl.


  Harju Ülle

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!