Nummõr' 188
Põimukuu 25. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Perimüslaagri Kaika Laine häie suuvõga
 • Uudissõ
   
 • Kanni suguselts käve uma edeesä kannu pääl
 •  
 • Torm tekk’ kurja
 •  
 • Võrokiilne tiimassin oll’ väega popp
 • Elo
   
 • Maakivioppus ökofestivalil
 •  
 • Noorõ tandsõva hinnäst Jõksi järve veeren maalõ
 •  
 • Kolm kuldaväärt kodopaigaraamatut
 •  
 • Üts küsümüs
 • Märgotus
   
 • Liivati Lola: taha tulla õnnõ Võromaalõ, ei muialõ!
 •  
 • Giiditüü ja kodouurminõ and pall’o hääd väke
 • Ruitlasõ jutt
  Perämine külg
  Kira
   
  Torm tekk’ kurja
   
  Allasõ Tiia
    
   
  Riitsaarõ Lainõl om murdunu kõo peräst hallõ miil 
    
  16. põimukuu pääväl kell 16 käve Lasva valla Paidra külä Kõrtsmanni talo man suur raksahus – tormituul murdsõ poolõs vana kõo.

  Pernaasõlõ Riitsaarõ Lainõlõ tege taa asi murõht katõn mõttõn. Kõiv sattõ nuuri kuusi istandusõ pääle, tsurksõ kuusõloomakõisi umajago.

  Tõõsõs käve Lainõ pääst läbi taa võrokõisi vana tiidmine, et ku vana puu elämise man häös, või tuu midägi halva tähendä.

  «Ka mi Tammiku talun murdsõ taasama torm tammõ pia poolõs,» kõnõl’ naabrikülä Pindi miis Tamra Kait. Tammõ oss sattõ korsna pääle, kands jäi nii rippo, et oll’ katusõlõ ohtlik. «Päästeammõt ütel’, et ku inemise õkva ohon olõ-i, sis nä vällä ei tulõ. A meil olli ohon uma viis-kuus külämiist, kiä meile jo traktoriga appi olli tulnu.

  Kae, naabrimehe omma iks meil õigõ päästeammõt: nä olli 10 minodiga mi puul kohal!» ütel’ Tammiku talo peremiis.

  «Ei tiiä jah, tukõv tuul säändse üte jutiga tull’… Tunnus, et mi tammõkõisilõ es miildü vast tuu, et mõni aig tagasi sai näide alomiidsi ossõ võet. Ka tõõsõ puu mant oll’ üts oss jälki murdunu,» arvas’ Tamra Kait, kiä om kah vanarahva tiidmiisi kõrva taadõ pandnu.


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!