Nummõr' 187
Põimukuu 11. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Suvõülikuul and’ kimmüst
 • Uudissõ
   
 • Võro kiil and’ Hauka laada pääl ärile vunki mano
 •  
 • Tuksam laulsõ Pokumaal
 •  
 • Karulan palotõdi sõõrdu
 •  
 • Võistlusõ «Mino Võromaa 22» kõgõ parõmba kirotaja
 • Elo
   
 • Lustligu perimüsmuusigu Võrol
 •  
 • Midä hingega tiit, tuu lätt iks kõrda kah
 •  
 • Piaaigu patendiga joogikarman
 •  
 • Vana Harjumaa silt tii veeren
 • Märgotus
   
 • Kaalepi Ain: olkõ rahul, et meil uma riik om!
 • Ruitlasõ jutt
  Kagahii
  Perämine külg
   
  Vana Harjumaa silt tii veeren
   
    
   
    
  Päält Mulgimaa, Setomaa ja vana Võromaa silte om vällän ka üts vana Harjumaa silt.

  Seo om vällän Vändra ja Rapla vahelidsõ tii pääl, parhilladsõ Rapla maakunna lõunapiiri pääl.

  Nigu tulõ vällä lehest «Järvakandi Kaja», panti taa silt üles joba 11. süküskuu pääväl 2008. Taa sildiga aja Järvakandi arõndusselts Järvakandi valla kokkusaamisõ asja: Kehtna vald, miä parhilla om egäl puul ümbre valla õiguisin Järvakandi alõvi, ei taha Järvakandilõ tagasi anda noid paari küläkeist, miä aoluulidsõlt Järvakandi ala käünü omma.

  Saarõ Evar

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!