Nummõr' 187
Põimukuu 11. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Suvõülikuul and’ kimmüst
 • Uudissõ
   
 • Võro kiil and’ Hauka laada pääl ärile vunki mano
 •  
 • Tuksam laulsõ Pokumaal
 •  
 • Karulan palotõdi sõõrdu
 •  
 • Võistlusõ «Mino Võromaa 22» kõgõ parõmba kirotaja
 • Elo
   
 • Lustligu perimüsmuusigu Võrol
 •  
 • Midä hingega tiit, tuu lätt iks kõrda kah
 •  
 • Piaaigu patendiga joogikarman
 •  
 • Vana Harjumaa silt tii veeren
 • Märgotus
   
 • Kaalepi Ain: olkõ rahul, et meil uma riik om!
 • Ruitlasõ jutt
  Kagahii
  Perämine külg
   
   
  Piaaigu patendiga joogikarman
   
  Mandli Sulõv
      
   
   
      
  Timahavadsõ Võro folklooripido käsitüülaada pääl möi Võro miis Nassari Riho (49) esieräliidsi topsihoitjit, mõnõ pääle oll’ tä tennü ka võrokeelidse kirä.

  Nuu omma säändse topsihoitja, midä saa püksirihma külge panda. Sinnä sisse võit panda topsi, mis om joogikarmani iist. Üts sääne topsihoitja oll’ mõtõld ka sannalõ.

  Riho jutu perrä om parhilla patendiammõtin avaldus seen, et tä tuu topsihoitja pääle patendi saasi ja tõsõ es tohtnu tuud ilma lupa küsümäldä perrä tetä.

  Nassari Riho om joba 20 aastakka nahkehistüüd tennü. «Opilanõ karas’ üle pää, tuuperäst ma ammõdi maaha panni ja timä nakas’ mu tüüd edesi tegemä,» seletäs naanõ Helgi uma mehe kotsilõ.

  A mullõ miildü pilti tetä as’akõisi mano pantuisi võrokiilside silte kotsilõ. Seon umaperädse kultuuriga liinan om väega hää nätä viil võrokiilsit silte ja as’akõisi müügin.
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!