Nummõr' 63
Märdikuu 9. päiv 2004
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Susi lambakarjan!
 •  
 • Kodolugu kaasi vaihõl
 •  
 • Maalõ tulõ ravvalda aig
 •  
 • Seokõrd sis Poola nimi?!
 • Elo
   
 • Märdisandele uss' vallalõ!
 •  
 • Tsuugõ mõistõtas viil tetä
 •  
 • Muudsa as'a vannu rõivakirju perrä
 • Märgotus
   
 • Browni Kara: Võromaa koolin om tähtsä kõik' kaugõ ja võõras
 •  
 • Suurõ perre elost
 • Aholämmi
  Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Maalõ tulõ ravvalda aig
   
  Silmä Sandri
   
  Võromaa küllihe om tulõman ravvalda aig – metalli hind om aastaga nõsõnu inämb ku kats' kõrda ja varga veevä minemä kõik', miä om metallikarva.

  Näütüses teedüst' Põlva politsei minevä nädäli, et Sabõrna külän om varastõt põllutüümassinidõ ossi, tüükuast umbõs tonn' vanno malm'radiaatorit, Verioral jälki alumiin'vann', auto radiaator' jne.

  «Kõgõ solvavamb om tuu, et mu vanaesä sai Vabadussõan Irboska all surma ja põrõhõlla, ku proovi umma esivanõmbidõ tallo üles ehitä, varastasõ naasama eestläse, kinka iist vanaesä kunagi surma sai, mu pall'as!» om pätte pääle väega tihkõ Põlva lõõdsamiis' Kahari Heinar, kiä pruuv' Tilsi kandin vanaesä tallo kõrda tetä.

  Timä talon omma metallivarastaja käünü joba katõl kõrral – edimäne kõrd veivä är vana lint'traktori kos'o ja tõsõl kõrral kõrraligu metalliprofiili, mille Heinar rubla-ao lõpun talo taastamisõs ostsõ. Heinar kahtlustas, et metallivarga olõ-i kukki kavvõst peri.

  Et päti omma umast küläst, või arvada ka muial. Prangli külan läts' suvõmajast kaoma vana ütehobõsõ adõr, miä oll' inne aastakümnit kinäste lauda kaartõ all saisnu. «Seo adõr oll' sama vana ku talokotus, a põrõhõlla om seo lännü!» om suvõmaja umanik pätte pääle vihanõ. A ütest as'ast om täl siski ka «hää» miil' – adõr läts' luudusõ-sõbrast päti perrehe: muro päält oll' vällä kaivõt ja minemä viid ka kümneaastanõ pürämiid-katai.

  Nii Võro ku Põlva politsei pressiesindäjä kõnõlõsõ nigu ütest suust, et nõsõnu metalli kokkoostuhind om veenü metallivarguisi arvu ku komeedi taivahe. Mõksi Marju Võro politseist ütles viil, et varastõdas kõkkõ alatõn piimä-anomist kooni suuri tünneni vällä. «Varga esi omma kah «sainast-saina», om salaviina jaos rahha tiinjit küläjoodikit ku ka miihi, kinkal rahha kraana platsi telli,» märk' tä. Põlva politseinikkõ sõnno perrä omma metallivarga maakunnast minemä veenü muusiän ka pronksist käepidimit, estakaadi metallist trepi, pooligu metall'vanni ja lehmälaudast om maaha monteerit mitu terässest torro. Es'kina alumiinist mõla võeti är.

  Kõgõ tuu takan olõ-i aga midägi muud, ku metalli hind, miä timahava ilmaturu pääl korgõhe nõssi ja mille takan om Hiina suuv' inämb teräst saia. Ku viil aasta tagasi masti EMEXin musta metalli tonnist 900 kruuni, sis põrõhõlla joba 2550 ja tunnus, et nõsõminõ jakkus. Hiina kao-i jo kohegi!
    
  Musta vanametalli (TERAS1)
  kokkoostuhind:


  01. august' 2003 900 kr/tonn'
  14. juuni 2004 1050 kr/t
  09. august' 2150 kr/t
  14. septembri 2250 kr/t
  12. oktoobri 2350 kr/t
  05. novvembri 2550 kr/t

  Läte:
  AS Kuusakoski (inneskine EMEX)
   
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Kui märdipäävä järv vallalõ,sis jüripäävä kah!

  Vanarahvas


   
     
   Uma Lehe sõbõr!