Nummõr' 187
Põimukuu 11. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Suvõülikuul and’ kimmüst
 • Uudissõ
   
 • Võro kiil and’ Hauka laada pääl ärile vunki mano
 •  
 • Tuksam laulsõ Pokumaal
 •  
 • Karulan palotõdi sõõrdu
 •  
 • Võistlusõ «Mino Võromaa 22» kõgõ parõmba kirotaja
 • Elo
   
 • Lustligu perimüsmuusigu Võrol
 •  
 • Midä hingega tiit, tuu lätt iks kõrda kah
 •  
 • Piaaigu patendiga joogikarman
 •  
 • Vana Harjumaa silt tii veeren
 • Märgotus
   
 • Kaalepi Ain: olkõ rahul, et meil uma riik om!
 • Ruitlasõ jutt
  Kagahii
  Perämine külg
   
   
  Midä hingega tiit, tuu lätt iks kõrda kah
   
  Peedosaarõ Kaisa
    
   
  Räpinä valla küläde pääväl võistli ka latsõ suurõ himoga 
    
  1. põimukuul olõs Ruusal peetüst Räpinä valla kolmandast küläde pääväst piaaigu spordipäiv saanu: koolidirektri kõrrald’ sääl võistluisi nii esierälidse himoga, et suur jago inemiisi läts’ võistlõmisõ-väke täüs ja unõht’ pää jaos mõtõldu ettevõtmisõ hoobis är.

  «Juhtu jah tuud, et saalin oll’ konvõrents vai etendüs, a inemise teivä parõmba meelega vällän sporti,» selet’ võistluisi kõrraldaja, Ruusa kooli direktri kotussõtäütjä Karsna Kurmet (38). Timä sõnno perrä es nurisõ kiäki, et üts vai tõnõ ülesannõ rassõ olõssi. Kiä joba paiga pääle tull’, jäi võistluisiga rahulõ. Kavvõmbist küllist olõssi võinu kah inämb rahvast võistlõma tulla, a no ku es tulõ, sis es tulõ.

  «Et võistlõmist nii pall’o oll’, tuu näüdäs’, et direktri, kiä esi om spordi-inemine, võtsõ asja tävve hingega,» arvas’ päävä pääkõrraldaja Trumsi Marge (38).

  Muidoki es olõ Räpinä valla küläde päiv õnnõ spordiinemiisile: päävä sisse mahtu kodoluukogomigu «Ruusa küla lood» näütämine, konvõrents, näütemäng, mõttõkoda, mälumäng, latsi tegemise ja õdagunõ pido viil kah.

  Oll’ ka üts mittespordivõistlus: koogivõistlus. Meistri olli paiga pääle toonu kolm magusat ja kolm soolast kuuki. Et noid pruuvi saasi, tull’ är anda kümme kruuni. Tuu raha läts’ küdsäjile. A ma es jõvvaki tuu iist kõiki kuukõ maitsa: päält katõga maiustamist oll’ kõtt joba täüs.

  Trumsi Marge sõnno perrä naati Räpinä valla küläde päivä tegemä tuuperäst, et külli vaihõl kuuntüüd härgütä. Lännü aastil om päiv olnu Linten ja Leevakul. Kõgõ tähtsämb om timä meelest tuu, et küläpäiv köüt inemiisi kodokotussõga.

  «Näütüses üts mi külä tütärlats, kiä külh parhilla eläs esi Tarton, oll’ nõun tulõma ja ilma rahalda uma külä latsilõ näomaalingit tegemä,» kõnõl’ Marge. «Juurõ omma iks neo, miä inemist köütvä.»

  Valla külli päiv oll’ Margele ka ümärik tüüsünnüpäiv.«Täpselt 20 aastat tagasi tulli ma Ruusa kultuurimajja tüüle!» naard’ tä.
   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!