Nummõr' 187
Põimukuu 11. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Suvõülikuul and’ kimmüst
 • Uudissõ
   
 • Võro kiil and’ Hauka laada pääl ärile vunki mano
 •  
 • Tuksam laulsõ Pokumaal
 •  
 • Karulan palotõdi sõõrdu
 •  
 • Võistlusõ «Mino Võromaa 22» kõgõ parõmba kirotaja
 • Elo
   
 • Lustligu perimüsmuusigu Võrol
 •  
 • Midä hingega tiit, tuu lätt iks kõrda kah
 •  
 • Piaaigu patendiga joogikarman
 •  
 • Vana Harjumaa silt tii veeren
 • Märgotus
   
 • Kaalepi Ain: olkõ rahul, et meil uma riik om!
 • Ruitlasõ jutt
  Kagahii
  Perämine külg
   
  Karulan palotõdi sõõrdu
   
  8.–9. põimukuul paloti Eesti rahva muusõumi tüütäjä üten paikligõ inemiisi ja tiidläisiga Karula rahvuspargin sõõrdu. Tetti tõnõ sõõrd (alepõld) tuusjaos, et sääl vanaperätselt villä kasvata.

  «Olõssi joba minevä suvi palotanu, a väega likõ ilma olli,» kõnõl’ ettevõtmisõ vidäjä Jäätsi Liisi Eesti rahva muusõumist. Ka seokõrd oll’ palotamisõga vaiva: puukraam oll’ läbi vettünü.

  Päält palotamist koristõdi tõist kõrda tsirpõga saaki ka 2007. aastagal tettü edimädse sõõru päält. «Saak oll’ kehvemb ku mineväaasta ja tuud mi oodimigi: vanast oll’ sõõrd õnnõ kolm aastat tarvitusõn, villä kasvatõdi üts-kats aastat, selle et viläkandvus sattõ nii kipõlt,» ütel’ Jäätsi Liisi. Sõõrdu om Eestin palotõt 4000 aastakka, Karulan viimäte viil saa aastaga iist.

  UL

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!