Nummõr' 187
Põimukuu 11. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Suvõülikuul and’ kimmüst
 • Uudissõ
   
 • Võro kiil and’ Hauka laada pääl ärile vunki mano
 •  
 • Tuksam laulsõ Pokumaal
 •  
 • Karulan palotõdi sõõrdu
 •  
 • Võistlusõ «Mino Võromaa 22» kõgõ parõmba kirotaja
 • Elo
   
 • Lustligu perimüsmuusigu Võrol
 •  
 • Midä hingega tiit, tuu lätt iks kõrda kah
 •  
 • Piaaigu patendiga joogikarman
 •  
 • Vana Harjumaa silt tii veeren
 • Märgotus
   
 • Kaalepi Ain: olkõ rahul, et meil uma riik om!
 • Ruitlasõ jutt
  Kagahii
  Perämine külg
   
  Tuksam laulsõ Pokumaal
   
  Rahmani Jan
    
   
  Tuksami Jaak Pokumaal laulman 
    
  Pokumaa, Hauka talokotus. Riidi, säitsmes põimukuu 2009. Kuulda om ritsikide tsirrin ja latsi kilkamine. Hobõsõ aia seen hellü ei tii. Hellü ei tii ka vast viiekümnepääline publik, kes lava iin pinke pääl istus. A lava päält kostus viil üts helü. Tuu om Tuksami Jaak ummi ilosidõ laulõga.

  Mulgimaa miis Tuksam om elänü ka Võromaal. Arvada tuuperäst omma mõnõ timä laulu ka võro keelen. Laulõ vahepääl rahvas ei plaksuta. Tuksam ei anna ka väega võimalust, nii, ku laulu lõpõtas, nakkas mängmä vahtsõt. Tunn aigu laulnu, pakõ Tuksam lava taadõ. Kae, nüüt lätt plaksutaminõ valla. Ei lasta vaest Tuksamit inne minemä, ku tä om viil puul tunni laulnu. Õdak om illos. Tuksamit omma kullõma jäänü ka parmu ja kihulasõ, nimä rahva külge ei tükü. Ümbretsõõri om mõts, tsipa ligembäl hobõsõaid. Latsõ kilkasõ. Ritsika laulva. Tuksam laul. Kõik tuu kokko om väega illos.

  Säändse olli tundõ, mõttõ ja tegemise edimädsel suurõmbal kontsõrdil, mis Pokumaal kõrraldõdi.

  Pokumaa tsihtasotusõ juhatusõ liigõ Kärgenbergi Helina selet’ perän, et kimmäle om plaanin Pokumaal viil säändsit kontsõrtõ kõrralda. Timahava vast inämb ei jõvva, a tulõva suvi kindla pääle.


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!