Nummõr' 63
Märdikuu 9. päiv 2004
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Susi lambakarjan!
 •  
 • Kodolugu kaasi vaihõl
 •  
 • Maalõ tulõ ravvalda aig
 •  
 • Seokõrd sis Poola nimi?!
 • Elo
   
 • Märdisandele uss' vallalõ!
 •  
 • Tsuugõ mõistõtas viil tetä
 •  
 • Muudsa as'a vannu rõivakirju perrä
 • Märgotus
   
 • Browni Kara: Võromaa koolin om tähtsä kõik' kaugõ ja võõras
 •  
 • Suurõ perre elost
 • Aholämmi
  Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Kodolugu kaasi vaihõl
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
  Võro Instituudil sai valmis oppusõ-raamat «Võromaa kodolugu». Päält 300-lehekülelist raamatut tetti kolm aastakka.

  «Vana Võromaa egä kant' om küländ esimuudu ja tuud umma näko tahamigi taa raamadu abiga selgembähe vällä tuvva,» kõnõlõs kodoluu-raamadu kokkopandja Reimanni Nele.
     
   Tä ütles, et taa raamat om mõtõld latsilõ, kiä omma algklassõn võrokeelidse aabidsa perrä joba op'nu. A ka suurõ inemise mõistva päält lugõmist vas't vallalidsõmbidõ silmiga kaia, kuimuudu Võromaa muust Eestist tõistõ om.

  Raamatun omma päätükü katsa Võromaa kihlkunna (Kanepi, Urvastõ, Karula, Harglõ, Rõugõ, Põlva, Räpinä ja Vahtsõliina) ja Võro liina kottalõ.

  Võromaast saa teedä väega erinevit asju alostõn tuust, määndse omma mi jõõ-
  Reimanni Nele kodoluu-raamatuga. järve-suu-mäe nika ku tuntumbidõ võrokõisi tegemiisini vällä.
   
  Raamatust saa kaia, määndse näivä vällä eri kihlkundõ rahvarõiva ja omma pildi egä kandi kaemist väärt kotussist.

  A saa ka teedä, mille mõnõl puul panti esimuudu priinimmi. Näütüses Kanepi kandin naksi inemise kandma nimmi Heldus, Õigus, Avvus, Karulan omma elänü säändse mehe nigu Raudsepä Must, Soepoja Mihkli ja Kivihanna Piitre.

  A Räpinäl jälki panti säändsit nimmi, millel umakeeline algus ja vällämaa lõpp: Võsoberg, Küttmann, Heeringson, Häidkind.

  «Võromaa kodoluku» toimõndi Saarõ Evar ja Paatsi Vello, kaasõ tekk' Margna Epp, pildi tsehkendi Ernitsä Marje ja Mõtshärä Anu.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Kui märdipäävä järv vallalõ,sis jüripäävä kah!

  Vanarahvas


   
     
   Uma Lehe sõbõr!