Nummõr' 186
Hainakuu 28. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pildinäütüs Võromaa latsi juttõ perrä
 • Uudissõ
   
 • Võro ja tõva keele vägi ütenkuun suurõ lava pääl
 •  
 • Tulkõ Oravilõ Kaika suvõülikuuli!
 •  
 • Kõivu Madis sai kanepidse hammõ
 • Elo
   
 • Hurda Jakobi jalajälgi pite
 •  
 • Kikkaseenekuning lää-i kodo veidemb ku viie kilo siiniga
 • Märgotus
   
 • Rosenbergi Ivar: Põllumajandus ei saa ilmangi otsa!
 •  
 • Mi taha-ai Karulalõ Otõmpääd!
 • Ruitlasõ jutt
  Perämine külg
   
  Kõivu Madis sai kanepidse hammõ
   
  18. hainakuul peetül tõõsõl Kanepi raamatupääväl anti üle avvohind «Kanepine hame», tuu sai Kõivu Madis raamadu «Kähri kerko man Pekril» iist. Avvohinnas om kanepidsest kangast ummõld hamõ.

  Põlva kihlkunnast peri tunnõdu kirämiis Kõivu Madis (79) om raamatit ja näütemänge kirotanu ka võro keelen.

  «Vanaesäl om seo avvohinna üle väega hää miil,» ütel’ avvohinda vasta võtma tulnu Kõivu Madisõ tütretütär Tamme Ada.

  «Kanepine hame» om avvohind, midä MTÜ Kanepi raamatuküla and vällä 10 aastat tagasi ilmunu raamadu iist, miä om aohamba purõmisõlõ vasta pidänü.

  Tähtsä om, et raamatun olnu juttu Lõunõ-Eesti asjust, niisama om hää, ku sääl om nimmat Kanepit. Edimäne «Kanepine hame» läts’ minevä aasta Kauksi Üllele romaani «Paat» iist.

  Üten kanepidse hammõ preemiäga andas vällä ka Kalve Toomasõ eräpreemiät raamadu iist, kon tetäs juttu küläjoodikist. Minevä aasta sai tuu Ruitlasõ Olavi, timahava Kivirähä Andrus.

  UL

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!