Nummõr' 186
Hainakuu 28. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pildinäütüs Võromaa latsi juttõ perrä
 • Uudissõ
   
 • Võro ja tõva keele vägi ütenkuun suurõ lava pääl
 •  
 • Tulkõ Oravilõ Kaika suvõülikuuli!
 •  
 • Kõivu Madis sai kanepidse hammõ
 • Elo
   
 • Hurda Jakobi jalajälgi pite
 •  
 • Kikkaseenekuning lää-i kodo veidemb ku viie kilo siiniga
 • Märgotus
   
 • Rosenbergi Ivar: Põllumajandus ei saa ilmangi otsa!
 •  
 • Mi taha-ai Karulalõ Otõmpääd!
 • Ruitlasõ jutt
  Perämine külg
   
  Võro ja tõva keele vägi ütenkuun suurõ lava pääl
   
    
   
  Kalkuna Mari lava pääl üten tõva kurgulaulja Andrei Mongušiga 
    
  Üül vasta mineväst puulpäivä lauli Villändi folgipidol Perimüsmuusiga aida suurõn saalin ütenkuun tõva kurgulaulja Andrei Monguš ja nuur võro laulja Kalkuna Mari.

  «Tegeligult oll’ ette nättü õnnõ tõva kurgulaulja kontsõrt, a trehvsimi minevä õdagu kokko ja pruuvsõmi mõnd laulu kuun laulda,» selet’ Kalkuna Mari. «Andrei Monguš arvas’, et kats esierälist väikeist kiilt kõlasõ häste kokko ja nii tä minno üten hindäga laulma kutsõgi.»

  Mari ja Monguš lauli kuun kolmõ võrokeelist luku: Kolga Raimondi sõnno pääle tettüt laulu «Ütsik täht», Trummi Riina sõnnoga luku «Vihmakõsõlõ» ja ütte rahvalaulu. Mari mängse kannõld ja laulsõ, Monguš tekk’ taustas kurgulaulu.

  «Tõva rahvamuusika om iks võimsa ja põnnõv oll’ katõ nii erinevä keele vaihel köüdüst löüdä,» kõnõl’ Kalkuna Mari. Mitmõ inemise ütli tälle perän, et näide jaos oll’ tuu kontsõrt Villändi folgipido tipp.

  UL

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!