Nummõr' 185
Hainakuu 14. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tetäs Teppo lõõdsamuusõum
 • Uudissõ
   
 • Soomõ president opsõ võro kiilt ja istut Kaalepi Aini moro pääle tammõpuu
 •  
 • Hurda Jakobi 170. sünnüaastapäiv
 •  
 • Ammõdikett Kaika suvõülikooli vidäjäle
 •  
 • Tõnõ raamatupäiv Kanepin
 •  
 • Kalamehe trehväse Võõpson
 •  
 • 4. hainakuu pääväl kõrrald’ Karula hoiu ühing Ähijärve veeren savvusanna-teemalidse päävä
 •  
 • Tulõ Vahtsõliina kihlkunna sugupuiõ näütüs
 • Elo
   
 • Villäkasvatus om kunst
 •  
 • Paganamaal vahtsõt lustitükkü kaeman
 •  
 • Niitjä saiva võidus kodoeläjit
 • Märgotus
   
 • Inemise, olkõ valvsa!
 •  
 • Võrokõsõ süä kisk tõisi avitama
 • Ruitlasõ jutt
  Kirä
  Perämine külg
   
  Niitjä saiva võidus kodoeläjit
   
  Konnula Airi
    
   
  Varovi Olev võtt rõõmsa meelega vasta hainaniitmise võistlusõ 4. kotussõ avvohinda 
    
  3. hainakuul, päiv pääle hainamaarjapäivä kutsõ Pikämäe talu pernaanõ Kurelaugu Viivi huvilidsõ Koigu küllä seod rahvakallendri tähtpäivä pidämä.

  Tetti Urvastõ valla edimäne hainaniitmise võistlus, katsast võistlõjast oll’ kõgõ parõmb ja kipõmb niitjä Parijõe Ahti Kurõnurmõst (tuusama miis, kink tett puust plasku valiti lehekuun ütes parõmbas Võromaa kingitüses).

  A hainaniitmise võidu nimel tull’ Ahtil kõvva vaiva nätä, selle et konkurendis oll’ ka Raudheina Liilika, kes pia egä aastak käü Plaani hainaniitmise võistlusõl. Mõnõ kaari haina tõmmas’ maaha ka Pikämäe vanapernaanõ, 94aastanõ Pommeri Salme.

  Pääavvuhinna, ilosa kitsõmamma jaos pidi võitja külh joba samal pääväl vahtsõ kodo otsma. Nelländä kotussõ saanu Varovi Olevi avvuhind – nuur oinas – om täämbädses joba külmkappi jõudnu.

  Hainamaarjapääväl sai viil koton tettüt leibä-sepikut, putru ja koduolt maitsa. Tetti nurmõlillest ja vanastpaprõst papõrd, köüdeti sannavihtu.

  Hainamaarjapäävä pidämise mõttõ hõigas’ Kurelaugu Viivi vällä joba paari aasta iist. Naabritütärlats, Urvaste külli seldsi üts vidäjä Zimmermanni Ursula kõrrald’ timahava as’a är.


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!